آشنایی با تخلفات حرفه ای طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آشنایی با تخلفات حرفه ای طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آشنایی با تخلفات حرفه ای طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قانون نظام مهندسی ساختمان از منابع آزمون صلاحیت های اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، ترافیک، شهرسازی، نقشه برداری و صلاحیت های طراحی، نظارت، اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تخلفات حرفه ای می پردازیم:

تخلفات حرفه ای:

۱-عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، الزامات مقررات ملی ساختمان، آیین کارها  آیین نامه های لازم الرعایه و استانداردهای اجباری در انجام خدمات مهندسی یا انجام هرگونه فعل یا ترک فعل که مخالف یا متناقض با آنها باشد اعم از آن که مستقیما یا توسط عوامل تحت مدیریت، کنترل و نظارت شخص صورت پذیرد به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.

۲-عدم انجام یا قصور و تقصیر در انجام وظایف حرفه ای که موجب قوانین و مقررات موظف به آن است یا تعهدات قراردادی یا خلف وعده مکرر در مورد انجام آنها به نحوی که موجب زیان یا تضییع حقوق صاحب کار یا اشخاص ثالث شود یا به اموال عمومی، منابع مواد و انرژی یا محیط زیست آسیب رساند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.

۳-تحمیل هزینه های عرفا فاحش غیرضروری به کارفرما، اعم از آنکه خود در ان ینفع باشد یا نباشد به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.

۴-ازائه خدمات یا مشارکت در ارائه خدمات طراحی، محاسبه، اجرای طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تایید نقشه و یا امور مربوط کنترل و بازرسی آن طرح را در شهرداری ها و دهیاری ها، سایر مراجع صدور پروانه ساختمان یا سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند، در مدت تصدی همان شغل، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درچه پنج.

۵-تصدی همزمان مسئولیت در دو مرجع که یکی بر دیگری وظیفه نظارتی دارد، به مجازات انتظامی درجه دو تا چهار.

۶-تایید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده و صورت وضعیت یا مدارک فنی و مالی مشابه، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

۷-امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظرخواهی شده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.

۸-تعلل در تنظیم و تسلیم به موقع گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع یربط بوده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.

۹-صدور گواهی یا ادای شهادت فنی خلاف واقع یا اعلام نظر رسمی و داوری و کارشناسی در موضوعات فنی بدون داشتن صلاحیت لازم به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

۱۰-عدم رعایت بی طرفی در داوری یا کارشناسی یا عدم اعلام جهات رد به طرفین اختلاف، در صورت وجود به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

۱۱-سپردن انجام کار حرفه ای به اشخاص فاقد صلاحیت فنی، حرفه ای و اخلاقی لازم برای انجام آن کار، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

۱۲-قصور یا تقصیر در خلع ید از شرکت تحت مدیریت یا محل اشتغال خود در اور ساختمانی، بیش از دو بار، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین قانون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات اصلاحیه قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوال قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر۹۶

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آشنایی با وظایف و اختیارات هیات عمومی

دیدگاهتان را بنویسید