آشنایی با وظایف و اختیارات هیات عمومی

آشنایی با وظایف و اختیارات هیات عمومی

آشنایی با وظایف و اختیارات هیات عمومی

قانون نظام مهندسی ساختمان از منابع آزمون صلاحیت های اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، ترافیک، شهرسازی، نقشه برداری و صلاحیت های طراحی، نظارت، اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی وظایف و اختیارات هیات عمومی می پردازیم:

هیات عمومی:

به منظور ایجاد هماهنگی در امور نظام مهندسی استان ها، هیات عمومی متشکل از اعضای هیات عمومی مدیره ها در سطح کشور تشکیل می شود.

وظایف و اختیارات هیات عمومی:

الف) انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته با قید اصلی و علی البدل و معرفی به وزیر راه و شهرسازی به منظور انتخاب نمودن اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی از بین آنها.

ب) شنیدن گزارش سالانه شورای مرکزی

پ) بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی

ت) بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی

ث) شنیدن گزارش عملکرد نظام مهندسی استان های مختلف که به وسیله دبیرخانه عمومی ارائه می شود و حصول اطلاع از فهالیت ها، وضعیت و مشکلات نظام مهندسی استان ها و ارائه طریق به آنها.

ج) شنیدن سایر گزارش ها و پیشنهادات مختلف که به وسیله دبیرخانه هیات عمومی یا هر یک از نظام مهندسی استان ها ارائه می شود و اتخا تصمیم با ارئه طریق مناسب.

چ) اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استان ها با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهرداری ها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیرخانه.

ح) بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظام نامه های پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی.

خ) بررسی و تصویب نظام نامه های داخلی نحوه اداره هیات عمومی.

د) تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای نظام مهندسی استان ها با توجه به موقعیت و امکانات هر استان.

ذ) بررسی و تصویب نظام نامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه تشکیل و اداره امور صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها.

ر) بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظام نامه ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی شورای مرکزی یا دبیرخانه هیات عمومی.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین قانون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات اصلاحیه قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوال قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر۹۶

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید