پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۶ در آزمون نظام مهندسی عمران نظارت مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۶ در آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۶ در آزمون نظام مهندسی عمران نظارت مهر ۹۸

به گزارش کلید واژه در این نوشته پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۶ در آزمون نظام مهندسی عمران نظارت مهر ۹۸ با کمک کلید واژه آزمون نظارت عمران و بصورت کاملا تشریحی برای شما داوطلبان عزیز قرار خواهیم داد. در آزمون نظارت عمران مهر ۱۳۹۸ سه عدد تست از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) ویرایش ۱۳۹۲ تالیف شده است.

همچنین شما داوطلبان عزیز میتوانید نمونه سوالات تالیفی مبحث ۶ را مشاهده نمایید

پاسخ تست های مبحث ششم در آزمون نظارت عمران

۱۷ – در شکل زیر مستطیل ABCD مرز مالکیت ساختمان مسکونی پنج طبقه است. فاصله هر طبقه این ساختمان از مرز مالکیت خود (درز انقطاع سهم ساختمان):

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۶ در آزمون نظام مهندسی عمران نظارت مهر ۹۸

۱ ( باید برابر پنج هزارم ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه در جبهه جنوبی باشد.

۲ ( باید برابر پنج هزارم ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه در طرف ساختمان های همسایه باشد.

۳ ( بستگی به ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان های مجاور در سمت شرق و غرب خود دارد.

۴ ( باید برابر با درز انقطاع مربوط به سهم ساختمان های مجاور در سمت شرق  و غرب باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

درز انقطاع:م۶ ص۱۱۵

براساس بند” ۶-۱۱-۱۴ درز انقطاع” پاسخ صحیح گزینه ۲ می باشد.

در ساختمان های با پنج طبقه و کمتر، فاصله هر طبقه از مرز زمین مجاور حداقل باید برابر پنج هزارم ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه باشد.

۱۸- در شکل زیر در صورتی که سطح قسمت شیب دار بام، لغزنده نباشد، حداکثر مقدار h که نیازی به در نظر گرفتن اثر بار لغزنده برف روی قسمت تخت بام ((AB نباشد، بر حسب متر به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟

۱ ) ۰٫۹پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۶ در آزمون نظام مهندسی عمران نظارت مهر ۹۸

۲ ) ۱٫۰

۳ ) ۱٫۲

۴ ) ۱٫۸

 

کلید واژه مورد استفاده:

برف لغزنده:م۶ ص۵۹

بار برف بام:م۶ ص۴۸

بر اساس بند بند ۶-۷-۱۱ گزینه ۴ صحیح است

بار حاصل از لغزش برف از بام شیب دار بالاتر و ریختن آن به سقف پایین تر باید برای بام های لغزنده با شیب بیشتر از ۲ درصد و برای سایر بام های با شیب بیشتر از ۱۵ درصد در نظر گرفته شود.

توضیح: در این شکل برای اینکه شیب بیشتر از ۱۵ درصد باشد باید ۰٫۵h بزرگتر از ۰٫۸۳۳ باشد چون  باید ۰٫۵h/6>15

پس h  باید بزرگتر از ۱٫۶۷ باشد که گزینه ۴ صحیح میباشد.

 

۶۰- در صورت استفاده از بتن با پوکه معدنی و سیمان به ضخامت متوسط ۱۵۰ میلیمتر به جای بتن با خورده آجر با همان ضخامت ، هر متر مربع شیب بندی حدودا چند کیلوگرم سبک تر خواهد شد؟

  • ۳۰ ۲)۴۰                               ۳) ۶۰                                    ۴) ۸۰

کلید واژه مورد استفاده:

جرم واحد حجم بتن ها:م۶ ص۱۲۶

وزن واحد حجم بتن ها:م۶ ص۱۲۶

خب در اینجا ما باید از پیوست مبحث ۶ استفاده کنیم

جرم واحد حجم بتن با خورده آجر ۱۷۰۰

جرم واحد حجم بتن با پوکه معدنی و سیمان ۱۳۰۰

(۱۷۰۰-۱۳۰۰)*۰٫۱۵=۶۰kg

مطالب مرتبط با این نوشته:

نمونه سوالات مباحث ۲۲ گانه

آزمون آنلاین مبحث به مبحث

فیلم های آموزشی نظارت عمران

دیدگاهتان را بنویسید