اجرای لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های فولادی براساس مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان

اجرای لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های فولادی براساس مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان

اجرای لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های فولادی براساس مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان

ویرایش سال ۸۹ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان با عنوان لوله کشی گاز طبیعی یکی از منابع آزمون رشته های عمران (اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی، نظارت و اجرا) و معماری (نظرات و اجرا) می باشد. در این نوشتار به بررسی لوله کشی مدفون لوله های فولادی مطابق با مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان می پردازیم.

در هنگام نصب لوله ها، اتصالات و شیرها در داخل کانال موارد زیر باید رعایت شوند:

۱- پس از اتمام عملیات جوشکاری، باید قطعات لوله کشی در داخل کانال و روی بستر آماده شده قرار گیرند.

۲- قبل از لوله گذاری باید در کف کانال بالشتک هایی از خاک نرم به عرض ۴۰ سانتیمتر و به فاصله ۵ متر از یکدیگر ایجاد گردد.

۳- در زمان گذاشتن لوله ها در داخل کانال باید با استفاده از تجهیزات مناسب و با حداقل خرابی پوشش، لوله ها داخل کانال قرار گیرند.

۴- سطح فوقانی لوله های مدفون باید تا سطح زمین حداقل ۹۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد، چنانچه امکان اجرا در این عمق وجود نداشته باشد باید روی لوله به نحو مناسبی مقاوم گردد تا در معرض فشارهای وارده توسط عوامل مختلف روی زمین قرار نگیرد.

۵- اطراف لوله های مدفون تا فاصله ۵۰ سانتیمتر از هر طرف نباید مصالح و مواد ساختمانی خورنده از قبیل شفته و آهک ریخته شود.

۶- لوله های گاز نباید با لوله های آب گرم و کابل برق فشار ضعیف در یک کانال قرار گیرند. در صورتی که قرار دادن آنها در یک کانال اجتناب ناپذیر باشد باید لوله های گاز توسط عایق مناسبی در مقابل انتقال حرارت و یا اتصال الکتریکی محافظت شوند.

۷- در مواردی که عبور لوله گاز از پی دیوار اجتناب ناپذیر باشد، این کار با استفاده از غلاف فلزی صورت گیرد.

۸- در صورت عبور لوله گاز مدفون به موازات پی باید فاصله نزدیکترین لبه کانال تا دیوار مجاور حداقل برابر عمق کانال باشد.

۹- دفن اتصالات پیچی و یا فلنجی مجاز نمی باشد.

۱۰- در خاتمه هر روز کاری انتهای لوله هایی که در داخل کانال خوابانده شده اند باید به وسیله درپوش مناسب بسته شوند تا از ورود آب و گل یا اشیا دیگر جلوگیری به عمل آید.

۱۱- در زمان پر کردن کانال، باید با استفاده از دستگاه کوبانه، خاک برگشتی کوبیده شود تا خاک نشست کامل خود را انجام دهد.

۱۲- خط لوله در هیچ نقطه نباید تحت تنش قرار گیرد.

۱۳- پس از پر کردن کانال باید علائم و دریچه ها در محل خود نصب شوند.

۱۴- پس از اتمام مراحل فوق باید مسیر به حالت اولیه درآمده و به صورت کامل بازسازی شود.

۱۵- مسیر لوله های مدفون در فواصل طولانی باید به وسیله علائم مشخص کننده که در نقاط و فواصل قابل رویت نصب می شوند، نشان داده شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۷ لوله کشی گاز طبیعی (تست ها تالیفی میباشد)

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان لوله کشی گاز طبیعی (رایگان)

پکیج راهنمای حل مسائل مبحث ۱۷ (گازکشی، دودکش، تامین هوای احتراق)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالهای مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۷ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید