پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

ویرایش سال ۸۹ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان با عنوان لوله کشی گاز طبیعی یکی از منابع آزمون رشته های عمران (اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی، نظارت و اجرا) و معماری (نظرات و اجرا) می باشد. در ادامه بررسی سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۱۷ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹ می پردازیم که از این مبحث ۳ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۲۱-در یک ساختمان مسکونی تک واحدی، دستگاه های گازسوز پیش بینی شده اند. دو دستگاه بخاری خانگی+یک دستگاه آبگرمکن فوری+ یک دستگاه اجاق گاز خانگی+ (۵ شعله فردار). چنانچه فاصله دورترین مسیر لوله کشی گاز در این ساختمان ۱۲ متر باشد، قطر لوله اصلی گاز با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع (خروجی از کنتور تا اولین انشعاب) چقدر است؟ (چگالی ۰/۶۵)

۱) ۱/۵ اینچ

۲) ۱ اینچ

۳) ۰/۷۵ اینچ

۴) ۱/۲۵ اینچ

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

حداکثر ظرفیت لوله های فولادی به متر مکعب:م۱۷ ص۳۳

توسعه سیستم لوله کشی گاز خانگی:م۱۷ ص۳۲

سیستم لوله کشی گاز ساختمان:م۱۷ ص۲۷،۲۹،۳۲،۴۱،۸۳،۸۵،۹۸

مقدار تقریبی مصرف تعدادی از دستگاه های گازسوز:م۱۷ ص۳۴

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با جدول ۱۷-۴-۲ صفحه ۳۳ و جدول ۱۷-۴-۴ صفحه ۳۴ و مورد (ث) بند ۱۷-۴-۱-۸ صفحه ۲۹ مبحث هفدهم

مطابق با جدول ۱۷-۴-۴ صفحه ۳۴ میزان مصرف ۴ دستگاه محاسبه می شود.

۴/۴=۰/۶×۰/۷+۲×۲/۵+۱×۱

براساس جدول ۱۷-۴-۲ و طول ۱۲ متر داده شده در صورت سوال و عدد ۴/۴ بدست آمده از جدول ۱۷-۴-۴ (در انجا نزدیکترن عدد به ۴/۴ یعنی ۴/۷ را انتخاب می کنیم) در نتیجه قطر لوله اصلی ۰/۷۵ اینچ بدست می آید اما طبق مورد (ث) بند ۱۷-۴-۱-۸ گزینه ۲ یعنی ۱ اینچ صحیح است.

مورد (ث) بند ۱۷-۴-۱-۸ قطر لوله اصلی و اندازه شیر اصلی، حداقل ۲۵ میلیمتر (۱ اینچ) در نظر گرفته شود.(منظور از لوله اصلی از خروجی کنتور تا ائلین سه راهی می باشد)

۵۴-در خصوص سیستم لوله کشی گاز کدام یک از موارد زیر باید کنترل شده و مورد تایید مهندس ناظر قرار گیرد؟ 

۱) ابعاد و موقعیت دودکش ها- تهویه وسایل گازسوز- عملیات تزریق گاز

۲) نسبت سطوح بازشو به محیط آزاد و تعداد و محل قرارگیری آنها- استفاده مناسب از وسایل گازسوز به هنگام بهره برداری

۳) فاصله هواکش با وسایل گازسوز- تحویل دستورالعمل بهره برداری

۴) ابعاد فضایی محل نصب وسایل گازسوز به طورکامل- ارائه دستورات بهره برداری از وسایل گازسوز به بهره بردار

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

مهندس ناظر گاز:م۱۷ ص۷ (تعریف)، ۱۵

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با مورد (الف) بند ۱۷-۱-۲-۳ صفحه ۱۵ مبحث هفدهم

مورد (الف) بند ۱۷-۱-۲-۳ مهندس ناظر

الف) نظارت بر کلیه امور مربوط به لوله کشی گاز شامل تایید نقشه های اجرایی و کنترل محاسبات تایید مصالح مصرفی، نظارت بر مراحل مختلف اجرای کار تا رفع اشکالات و انجام آزمایش های سیستم لوله کشی، تایید ابعاد و موقعیت دودکش ها، تهویه وسایل گازسوز و عملیات تزریق گاز براساس این مقررات باید توسط مهندس ماظر صورت گیرد.

۵۵-قطر دودکش مشترک قائم بدون لوله رابط به ارتفاع ۹ متر جهت دو دستگاه گازسوز (بدون فن) هر کدام به ظرفیت ۸۰۰۰۰ کیلوکالری چند میلیمتر است؟ 

۱) ۳۰۰

۲) ۲۰۰

۳) ۱۵۰

۴) ۲۵۰

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ظرفیت دودکش مشترک قائم بدون لوله رابط:م۱۷ ص۷۷

دودکش مشترک:م۱۷ ص۷۵،۷۷

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با جدول (ب) ۱۷-۸-۲ صفحه ۷۷ مبحث هفدهم

۱۶۰۰۰۰=۲×۸۰۰۰۰

۱۶۰=۱۰۰۰÷۱۶۰۰۰۰

مطابق جدول ب ۱۷-۸-۲ و ارتفاع ۹ متر داده شده در صورت سوال و عدد ۱۶۰ بدست آمده از محاسبات قطر دودکش مشترک قائم بدون لوله رابط برابر ۲۵۰ تعیین می شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۷ لوله کشی گاز طبیعی (تست ها تالیفی میباشد)

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان لوله کشی گاز طبیعی (رایگان)

پکیج راهنمای حل مسائل مبحث ۱۷ (گازکشی، دودکش، تامین هوای احتراق)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۷ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۱۷ ویرایش ۱۳۸۹

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید