پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

ویرایش سال ۸۹ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان با عنوان لوله کشی گاز طبیعی یکی از منابع آزمون رشته های عمران (اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی، نظارت و اجرا) و معماری (نظرات و اجرا) می باشد.

در ادامه بررسی سوالات آزمون نظام مهندسی رشته معماری در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۱۷ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹ می پردازیم که از این مبحث ۱ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۵۲-چگونه می توان بدون استفاده از کنتور متوجه نشت گاز در لوله کشی ساختمان شد؟

۱) یک فشار سنج که حداکثر تا ۲۵۰ میلیمتر ستون آب مدرج شده را به یکی از نقاط مصرف وصل می کنیم. شیر گاز را باز کرده تا فشار به حد ثابتی برسد. بعد شیر گاز را میبندیم اگر فشار سنج بعد از ۳ دقیقه هیچ افت فشاری را نشان نداد، سیستم لوله کشی گاز نشت ندارد.

۲) تمام شهرهای مصرف را می بندیم، یک فشار سنج را به سیستم متصل می کنیم، در صورتی که پس از ۵ دقیقه افت فشاری در فشارسنج مشاهده نشده سیستم لوله کشی نشتی ندارد.

۳) یک فشار سنج را به سیستم لوله کشی متصل می کنیم، همه شهرهای مصرف را می بندیم شیر فشار سنج را باز می کنیم. در صورتی که طی ۴ دقیقه افت فشاری مشاهده نشود، سیستم سالم است.

۴) قبل از اینکه شیرهای مصرف را نصب کنیم یک فشارسنج به سیستم متصل می کنیم، محل تمام اتصال های شیرهای مصرفی را با درپوش می بندیم. شیر گاز را باز می کنیم، در صورتی که پس از ۳۰ دقیقه افت فشار مشاهده نشد، سیستم نشتی ندارد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

بررسی نشت گاز بدون استفاده از کنتور:م۱۷ ص۵۸

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۱۷-۶-۵-۲ صفحه ۵۸ مبحث هفدهم

بند ۱۷-۶-۵-۲ برای این بررسی فشار سنجی که حداکثر تا ۲۵۰ میلیمتر ستون آب مدرج شده باشد، باید به یکی از نقاط مصرف وصل و سپس شیر اصلی گاز را باز نمود تا بعد از اینکه فشار به حد ثابتی رسید آن را بست. بعد از بستن این شیر اگر فشار سنج تا مدت ۳ دقیقه هیچ افت فشاری را نشان ندهد معلوم می شود که سیستم لوله کشی نشت ندارد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۷ لوله کشی گاز طبیعی (تست ها تالیفی میباشد)

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان لوله کشی گاز طبیعی (رایگان)

پکیج راهنمای حل مسائل مبحث ۱۷ (گازکشی، دودکش، تامین هوای احتراق)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالهای مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۷ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید