آشنایی با نظارت ساختمان مطابق با مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با نظارت ساختمان مطابق با مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با نظارت ساختمان مطابق با مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از منابع آزمون رشته های عمران (نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی و نظارت)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد.

در این نوشتار به بررسی نظارت ساختمان می پردازیم.

نظارت ساختمان:

الف) ناظران حقیقی و حقوقی برای اشتغال در بخش نظارت بر اجرای ساختمان باید درخواست خود را تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگی آن نمایند.

ب) ناظران ساختمان مکلفند عملیات ساختمانی را توسط مجری و تحت نظارت آن ها احداث می شود در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه خود از لحاظ انطباق با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه ها، محاسبات فنی منضم به ان و مقررات ملی ساختمان براساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق گواهی نمایند.

پ) ناظران حقیقی و حقوقی مکلفند براساس شیوه نامه ها، بخش نامه ها و ضوابط و مقررات ابلاغی توسط وزارت مسکن و شهرسازی و رعایت شئون حرفه ای و اخلاقی نسبت به ارایه خدمات مهندسی اقدام نمایند.

ت) مجری موظف است به طور تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور فعال داشته و تا زمانیکه به عنوان مجری ساختمان اشتغال به کار دارد، نمی تواند به کار دیگری اشتغال داشته باشد، به همین منظور سازمان استان موظف است از ارجاع کار نظارت به دفتر مهندسی اجرایی ساختمان و مجری حقوقی خودداری کند.

ث) صاحب کار نمی تواند ناظر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی خود باشد.

ج) به منظور ایجاد هماهنگی در کارهای نظارت ناظران حقیق و حقوقی رشته های مختلف ساختمان و ارسال گزارش های مراحل اصلی کار حاصل از بازدیدهای مکرر ناظران از عملیات اجرایی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان که باید براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان انجام پذیرد، ناظران رشته های معماری، عمران، برق و مکانیک و ناظر هماهنگ کننده که یکی از ناظران رشته های معماری یا عمران همان کار خواهد بود، توسط سازمان استان تعیین و به صاحب کار، شهرداری و مجری ساختمان معرفی می شوند.

چ) گزارش های مربوط به ساختمان های گروه (الف و ب):

گزارش همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی، گزارش تایید تحکیم و پایدارسازی همجواری ها و پایان پی سازی ساختمان، گزارش پایان اسکلت و سقف های ساختمان و اعلام وضعیت مجاری ساختمان، گزارش پایان سفت کاری ساختمان، گزارش پایان عملیات تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی توکار و موتورخانه، گزارش پایان عملیات نازک کاری ساختمان، گزارش پایان عملیات روکار تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ساختمان، گزارش پایان عملیات اجرای ساختمان.

ح) گزارش های مربوط به ساختمان های گروه (ج و د):

گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی، گزارش تایید تحکیم و پایدارسازی همجواری ها و پایان پی سازی ساختمان، گزارش پایان اسکلت و سقف های زیرزمین یا زیرزمین ها و اعلام وضعیت مجاری و محل های تاسیسات عمومی و آسانسور ساختمان، گزارش پایان اسکلت و سقف ها تا طبقه میانی ساختمان از روی زمین و اعلام وضعیت مجاری تاسیساتی، گزارش پایان اسکلت و سقف های ساختمان تا طبقه آخر آن و اعلام وضعیت مجاری تاسیساتی، گزارش پایان عملیات سفت کاری، گزراش پایان عملیات توکار تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ساختمان اعم از موتورخانه، آسانسور، تجهیزات و تسهیلات عمومی، گزارش پایان نماسازی خارجی، گزارش پایان نازک کاری داخلی، گزارش پایان عملیات اجرایی ساختمان.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۲

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث دوم مقررات ملی و قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲ در آزمون معماری نظارت

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری – ۱۳۸۴ )

دیدگاهتان را بنویسید