آشنایی با تجهیزات سیم کشی ساختمان

آشنایی با تجهیزات سیم کشی ساختمان

آشنایی با تجهیزات سیم کشی ساختمان

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) جزو منابع رشته معماری (نظارت و اجرا) و همچنین رشته عمران (اجرا) و همچنین صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تجهیزات سیم کشی ساختمان می پردازیم.

تجهیزات سیم کشی ساختمان:

الف) استفاده از تجهیزات سیم کشی مخصوص داخل ساختمان (معمولی) در هوای آزاد ممنوع بوده و برای این منظور لازم است از انواع تجهیزات مقاوم در برابر عوامل طبیعی استفاده شود.

ب) چنانچه محفظه های تجهیزات (جعبه نقسیم پشت کلید، پریز و غیره) از جنس عایق نباشند و از جنس هادی (فلزی) باشند، باید مانند سایر بدنه های هادی با آنها رفتار شود و آن ها را به هادی حفاظتی متصل کرد.

پ) هادی فاز باید در سرپیچ های پیچی لامپ ها به قسمت انتهایی داخل سرپیچ وصل گردد.

ت) ولتاژ اسمی تجهیزات (کلید، پریز، شستی و غیره) باید با ولتاژ اسمی سیستم برق هماهنگی داشته باشد.

ث) کلیدها باید برای استفاده در سیستم های جریان متناوب و از نوع قطع و وصل سریع، بدون دخالت نحوه و سرعت عمل دست، مناسب باشند.

ج) کلیدهای کنترل مدارها (از جمله چراغ ها) باید هادی فاز را قطع و وصل کنند. قطع و وصل هادی خنثی برای کنترل مدار ممنوع است.

چ) کلید پریزها، اعم از یک فاز یا سه فاز، باید برای وصل هادی حفاظتی یک اتصال اضافی داشته باشند.

ح) جریان نامی پریزهای یک فاز باید حداقل ۱۶ آمپر و ساختمان آن ها به نوعی باشد که وصل دوشاخه های دوبل معمولی (بدون اتصال به هادی حفاظتی) به آن ها امکان پذیر نباشد، در حالی که باید بتوان دوشاخه های مخصوص لوازم دارای عایق بندی مضاعف (کلاس II) را که به هادی حفاظتی احتیاج ندارند، به آن ها وصل کرد.

خ) هادی فاز در پریزهای تک فاز باید به ترمینال سمت راست پریز وصل شود.

د) جریان نامی پریزهای سه فاز باید حداقل ۱۶ آمپر و دارای یک یا دو اتصال اضافی برای وصل هادی حفاظتی یا هادی های حفاظتی و خنثی باشد.

ذ) در پریزهای دارای دو اتصال اضافی، یک اتصال مخصوص هادی حفاظتی و اتصال اضافی دوم مخصوص هاید خنثی است. باید دقت شود که هر یک از هادی های یاد شده به کنتاکت های مربوط به خود اتصال داده شده باشند و برعکس وصل نشوند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای  تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

آشنایی با انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان

آشنایی با ضوابط سیم کشی ساختمان مطابق با مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید