آشنایی با انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان

آشنایی با انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان

آشنایی با انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) جزو منابع رشته معماری (نظارت و اجرا) و همچنین رشته عمران (اجرا) و همچنین صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان می پردازیم.

ولتاژ:

تجهیزات الکتریکی باید برای حداکثر ولتاژ مداوم تعیین شده (ولتاژ موثر در جریان متناوب) و همچنین برای اضافه ولتاژهایی که ممکن است ایجاد شود مناسب باشد.

شدت جریان:

کلیه تجهیزات الکتریکی باید با توجه به حداکثر جریانی که در بهره برداری عادی به طور مداوم از آن ها عبور می کند (مقدار موثر در جریان متناوب) و همچنین جریان غیرعادی احتمالی، جریان راه اندازی و مدت زمان برقراری آن ها انتخاب شود.

فرکانس:

در صورتی که فرکانس بر روی کارکرد و ویژگی تجهیزات الکتریکی موثر باشد، فرکانس نامی تجهیزات باید با فرکانس نامی مدار و یا با فرکانسی که ممکن است در مدار بوجود آید مطابقت داشته باشد.

توان:

کلیه تجهیزات الکتریکی که برمبنای ویژگی های توان (توان موثر، توان ظاهری و یا هر دو) انتخاب می شوند باید با نوع کارکرد آن ها متناسب و با ضریب توان و شرایط کار عادی آن مطابقت داشته باشد.

شرایط انتخاب و نصب:

کلیه تجهیزات الکتریکی باید طوری انتخاب شوند که بتواندد به نحوی مطوئن در مقابل انواع تنش هایی که در آن ها به وجود می آیند و شرایط محیطی که در آن نصب می شوند یا احتمالا در معرض آن قرار می گیرند ایستادگی کنند. با وجود این، اگر یکی از این اقلام تجهیزات الکتریکی از نظر ساختمان خود با محلی که در آن نصب می شود مطابقت نداشته باشد، به شرطی می توان از آن استفاده کرد که نوعی حفاظت اضافی برای آن پیش بینی شده باشد.

جلوگیری از اثرهای زیان آور:

کلیه تجهیزات الکتریکی باید طوری انتخاب شوند که بر تجهیزات دیگر تاثیر زیان آور نداشته باشند و باعث اخلال در تغذیه برق چه در هنگام کار عادی و چه در هنگام قطع و وصل نشوند. در این زمینه عواملی که ممکن است موثر باشند، عبارتنداز:

-ضریب توان

-شدت جریان هجومی-تغییرات شدید ولتاژ

-بارنامتعادل

-هارمونیک ها

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای  تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

دیدگاهتان را بنویسید