آشنایی با تاسیسات گازرسانی ساختمان براساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با تاسیسات گازرسانی ساختمان براساس مبحث ۲۲

آشنایی با تاسیسات گازرسانی ساختمان براساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

تاسیسات گارسانی ساختمان ها به دلایل مختلفی از جمله خوردگی، فرسودگی، تغییرات، تعمیرات ساختمانی و تخریب، دچار نقص شده و باعث وقوع حوادثی مانند گازگرفتگی، ایجاد حریق و انفچار آلودگی محیط زیست و مسمومیت های ناشی از آن شده و ایمنی ساکنین را به مخاطره اندازد.

از اینرو در فصل هشتم مبحث ۲۲ که یکی از منابع آزمون رشته های عمران (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی، نظارت و اجرا)، تاسیسات برقی (طراحی، نظارت و اجرا) و معماری (نظارت و اجرا) به بازرسی تاسیسات گازرسانی ساختمان ها پرداخته شده است.

بازرسی دودکش ها و متعلقات

مسئول نگهداری ساختمان باید حداقل هر سه ماه یک بار و در مواقعی که نغییرات شدید جوی مانند کاهش یا افزایش شدید، دمای هوا باد شدید یا طوفان رخ دهد از دودکش، محل اتصال دودکش به دستگاه گازسوز، مسیر عبور، اتصالات و کلاهک آن بازدید و از باز بودن مجرای دودکش، سالم بودن مسیر، دودبند بودن اتصالات و محل اتصال به دستگاه گاز سوز و نصب و سالم بودن کلاهک، اطمینان حاصل نماید.

بازرسی مجاری تهویه

مسئول نگهداری ساختمان باید حداقل هر سه ماه یک بار و در مواقعی که نغییرات شدید جوی مانند کاهش یا افزایش شدید، دمای هوا باد شدید یا طوفان رخ دهد نسبت به بازرسی مجاری تهویه اقدام و از باز بودن آنها اطمینان حاصل نماید.

بازرسی تجهیزات گازسوز ثابت

تجهیزات گاز سوز ثابت که دارای دودکش می باشند باید حداقل هر سه ماه یک بار و نیز در مواقعی که تغییرات شدید جوی مانند کاهش یا افزایش شدید دمای هوا، باد شدید یا طوفان رخ دهد توسط مسئول نگهداری ساختمان مورد بازدید قرار گیرد. سایر تجهیزات گاز سوز ثابت و متعلقات آنها که نیاز به دودکش ندارند باید هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرند.

بازرسی تجهیزات گازسوز فصلی

این تجهیزات سالانه حداقل سه بار، در زمان نصب و راه اندازی، بهره برداری و هنگام جمع آوری توسط مسئول نگهداری ساختمان بازدید شوند.

بازرسی لوله کشی گاز

لوله کشی گاز سالانه حداقل یک بار به صورت ظاهری توسط مسئول نگهداری ساختمان مورد بازرسی قرار می گیرد.

بازرسی شیرها

شیرها حداقل سالانه یک بار باید از نظر نشتی آزمایش شوند.

بازرسی شیر اصلی گاز (بعد از کنتور)

مسئول نگهداری ساختمان باید شیر اصلی گاز را حداقل سالانه یک بار بازدید نماید.

نکته مهم: از لوله کشی گاز نباید به منظور اتصال زمین استفاده شود.

دوره تناوب بازرسی

دوره تناوب بازرسی شبکه لوله کشی گزا برای کلیه ساختمان های مشمول این مقررات دو سال می باشد.

تخریب و نوسازی ساختمان

مسئول نگهداری ساختمان باید قبل از اقدام به تخریب و نوسازی ساختمان، شرکت گاز ناحیه را مطلع نموده و پس از اخذ مجوز نسبت به جمع آوری لوله کشی گاز اقدام نماید.

داوطلبان آزمون برای تسلط بیشتر در مورد بازرسی تاسیسات بهداشتی و همچنین مبحث ۲۲ می توانند از مطالب زیر که در سایت کلیدواژه موجود است استفاده نمایند.

دانلود کلید واژه مبحث ۲۲

دانلود نمونه سوالات تستی مبحث ۲۲

فیلم آموزشی مبحث ۲۲ مقررات ملی (مراقبت و نگهداری از ساختمان) – ویژه آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث ۲۲ (الناز قائمی S36-18)

پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۲

نحوه و زمان بازرسی تاسیسات بهداشتی در ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید