نحوه و زمان بازرسی تاسیسات بهداشتی در ساختمان

نحوه و زمان بازرسی تاسیسات بهداشتی در ساختمان

نحوه و زمان بازرسی تاسیسات بهداشتی در ساختمان بر اساس مبحث ۲۲

تاسیسات بهداشتی ساختمان شامل آب آشامیدنی و مصرفی ساختمان و همچنین سیستم خروج پسماند فاضلاب می باشد که جز نیازهای حیاتی ساختمان و جانمایی صحیح آنها باعث آرامش و آسایش ساکنین در ساختمان است.

از اینرو در فصل ششم مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان مراقبت و نگهداری از ساختمان ها، به مبحث تاسیسات بهداشتی پرداخته شده است. که در این مطلب به نکات مهم بازرسی تاسیسات بهداشتی می پردازیم.

تاسیسات توزیع آب مصرفی در ساختمان

بازرسی بخش های مختلف تاسیسات توزیع آب مصرفی باید به صورت دوره ای انجام شده و در صورت نیاز تعمیرات لازم انجام شود.

مخازن دریافت و ذخیره آب

بازرسی این مخازن هر ۳ ماه یکبار، شامل نظافت و تخلیه بخش زیرین آن به ارتفاع ۱۵۰ الی ۳۰۰ میلیمتر بالاتر از کف، شتستشو و ضد عفونی مخزن در صورت لزوم با مواد ضدعفونی کننده استاندارد

لوله کشی ها و شیرها و اتصالات آبرسانی

بازرسی کلیه قسمت های لوله کشی آبرسانی باید سالانه دوبار انجام شود و در ضمن کنترل نشتی، رنگ و عایقکاری نیز کنترل شده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض لوله کشی ها و اجزای مختلف آن و ترمیم رنگ و عایق انجام شود.

حفاظت کننده های جلوگیری از برگشت آب و شیرهای تنظیم فشار

بازرسی این حفاظت کننده ها باید دوبار در سال انجام شود و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض شوند.

تلمبه های آبرسانی

بازرسی تلمبه های آبرسانی دوبار در سال انجام می شود. کنترل و آزمایش خودکار و نشانگرهای دما و فشار انجام شده و در صورت لزوم تعمیر و تنظیم یا تعویض شوند.

مخازن تولید و ذخیره آب گرم

بازرسی این مخازن از نظر خوردگی، زنگ زدگی و آلودگی میکروبی باید سالانه دو بار انجام شود و ضمن انجام نظافت و رسوب زدایی، کنترل کننده های دما و فشار بازرسی شده و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض شوند.

لوله کشی شبکه فاضلاب بهداشتی

کلیه قسمت ها سالانه دوبار بازرسی شود و موارد زیر کنترل گردد:

الف) آب بندی و هوابندی لوله کشی و کنترل عدم نشت از آنها

ب) بازرسی دریچه های بازدید، حصول اطمینان از عدم نشتی، تعئیض واشرهای فرسوده و هوابند مجدد.

پ) کنترل جریان تخلیه فاضلاب از لوازم بهداشتی و در صورت لزوم رفع گرفتگی

ت) تعویض قسمت های آسیب دیده لوله کشی فاضلاب

لوله کشی هواکش فاضلاب

کلیه قسمت ها سالانه دوبار بازرسی شود و موارد زیر کنترل گردد:

الف) دهانه های خروجی هواکش روی بام باید سالم و مجهز به توری باشد و دقت شود تا در دوره بهره برداری مانعی در مجاورت آن ایحاد نشده باشد.

ب) چنانچه قسمتی از لوله کشی آسیب دیده باشد باید تعمیر یا تعویض شود.

لوازم بهداشتی

لوازم بهداشتی دوبار در سال بازرسی و موارد زیر کنترل گردد.

الف) اطمینان از استقرار و استحکام تکیه گاه های لوازم بهداشتی در محل نصب

ب) بازرسی اتصال لوله های آب سرد و گرم و اطمینان از سلامت و عدم نشتی آنها

پ) بازرسی اتصال لوله های فاضلاب و اطمینان از سلامت و عدم نشتی آنها

ت) بازرسی سیفون های لوازم بهداشتی و تمیز کردن یا تعویض آن ها در صورت لزوم

ث) بازرسی شیرهای لوازم بهداشتی، فلاش تانک، فلاش والو، شیر شتسشوی توالت ها و تعمیر یا تعویض در صورت لزوم

ج) تعمیر لوازم بهداشتی معیوب و تعویض لوازم بهداشتی فرسوده یا آسیب دیده.

لوله کشی آب باران

سالانه دوبار بازرسی شود و موارد زیر کنترل گردد

الف) آب بند بودن کلیه دریچه های بازدید و کلیه بخش های لوله کشی آب باران

ب) عدم گرفتگی و تمیز بودن کف شوهای بام

پ) تعویض بخش های فرسوده یا آسیب دیده لوله کشی آب باران

بست ها و تکیه گاه ها

سالانه دوبار بازرسی شوند همچنین استحکام و پایداری لوازم بهداشتی روی کف ها یا دیوارها باید بازرسی شده و در صورت نیاز نسبت به استقرار محکم آنها اطمینان حاصل شود.

مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برای آزمون های عمران (نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات برقی (نظارت و طراحی)، تاسیسات مکانیکی (نظارت و طراحی) جزو منابع می باشد.

داوطلبان آزمون برای تسلط بیشتر در مورد بازرسی تاسیسات بهداشتی و همچنین مبحث ۲۲ می توانند از مطالب زیر که در سایت کلیدواژه موجود است استفاده نمایند.

دانلود کلید واژه مبحث ۲۲

دانلود نمونه سوالات تستی مبحث ۲۲

فیلم آموزشی مبحث ۲۲ مقررات ملی (مراقبت و نگهداری از ساختمان) – ویژه آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث ۲۲ (الناز قائمی S36-18)

پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید