قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ها نظام مهندسی خرداد93

sazman_nezam_mohandesi

به گزارش کلیدواژه به نقل از سایت نظام مهندسی افراد پذيرفته شده در آزمون كه شرايط اخذ پروانه اشتغال بكار را دارا مي باشند، لازم است جهت اطلاع از مدارك و انجام ساير مراحل جهت دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي، از تاریخ 19 مهر 1393  به همین سایت مراجعه نمايند. مراحل صدور پروانه اشتغال بکار بصورت الکترونیکی از طریق  سامانه مهندسین سازمان نظام مهندسی استان انجام می گردد .مجددا تاکید می گردد اعلام نتايج در اين مرحله صرفاً از طريق وب سايت صورت پذيرفته است و ارسال نتايج به ادارات كل و سازمانهاي استانها پس از اين مرحله انجام خواهد شد، لذا قبول شدگان آزمون لازم است صرفاً پس از تاريخ اعلامي به همین سایت مراجعه نمايند.

کانال آزمون نظام مهندسی

پاسخ دهید