پکیج آموزشی آزمون کارشناس رسمی دادگستری – راه و ساختمان

آزمون کارشناس رسمی دادگستری

آزمون کارشناسی رسمی دادگستری برای سال ۹۶ هم برگزار خواهد شد که شروع ثبت نام این آزمون از ۱۸ دیماه شروع و تا ۸ بهمن به مدت ۲۰ روز ادامه دارد. این آزمون جزوه بسته است و منابع مشخصی ندارد برای همین دوستان ما در خانه عمران اشراق از منابع معتبر نظام فنی و اجرایی کشور، دفتر ترویج مقررات ملی ساختمان، کتب دانشگاهی معتبر، آئین نامه های معتبر در ایران پکیج آموزشی آزمون کارشناس رسمی دادگستری – راه و ساختمان را تدوین کردند تا داوطلبان بتوانند برای موفقیت در این آزمون از آن استفاده نمایند.

پکیج آموزشی آزمون کارشناس رسمی دادگستری – راه و ساختمان

نکته: این پکیج بصورت پرینت شده برای داوطلبان عزیز ارسال میشود.(قمیت ۳۸۰ هزار تومان)

پکیج مکاتبه ای آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته راه ساختمان
شامل ۵ جزوه زیر
جزوه ۱- مسائل عمرانی و اجرایی ساختمان

ﺑﺘﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

ﺳﺎزهﻫﺎی ﻓﻮﻻدی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻮش

ﺑﺎرﮔﺬاری و آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ۲۸۰۰

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ

اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺎزهای و ﺳﻘﻒ

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺮاﯾﯽ

اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه

جزوه ۲- شناخت مواد و مصالح ساختمانی

شامل: سنگ، آجر، چوب، پلاستیک، سیمان، آهک، گچ، و……
جزوه ۳- راه و راه سازی

شامل: خیابان سازی، عملیات خاکی، زهکشی، شمع ها، زیر اساس، اساس، قیر، آسفالت و….
جزوه ۴- مسائل معماری و شهرسازی

الزاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺒﺤﺚ ۱۹ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺎزی

جزوه ۵- مسائل حقوقی و قانونی ساختمان

شامل: قانون تملک آپارتمان ها، آشنایی با تقسیمات ثبتی املاک، تعاریف ملک و زمین و…

این پکیج شامل کلیه نکات آموزشی مورد نظر در آزمون کارشناس رسمی می باشد که داوطلب با مطالعه این پکیج دیگر نیازی به منابع آصلی آزمون ندارد.
این پکیج شامل حدودا ۴۸۰ صفحه مطلب و نکته آموزشی می باشد که در قالب ۵ جزوه ارائه گردیده است.

نکته: این پکیج بصورت پرینت شده برای داوطلبان عزیز ارسال میشود.(قمیت ۳۸۰ هزار تومان)

دانلود نمونه پکیج آموزشی آزمون کارشناس رسمی دادگستری – راه و ساختمان

 دانلود نمونه جزوه ۱- مسائل عمرانی و اجرایی ساختمان

 دانلود نمونه جزوه ۲- شناخت مواد و مصالح ساختمانی

 دانلود نمونه جزوه ۳- راه و راه سازی

 دانلود نمونه جزوه ۴- مسائل معماری و شهرسازی

 دانلود نمونه جزوه ۵- مسائل حقوقی و قانونی ساختمان

5 دیدگاه برای ”پکیج آموزشی آزمون کارشناس رسمی دادگستری – راه و ساختمان“

    1. سلام لطفا عضو کانال تلگرام ما بشین اگه آماده بشه به محض قرار دادن روی سایت در کانال هم میفرستیم تا بتونین استفاده کنین
      کانال ما kelidvaje@

دیدگاهتان را بنویسید