دوره آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان – شیراز

آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش

دوره آموزشی آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان – شیراز

به گزارش کلید واژه به نقل از سازمان نظام مهندسی شیراز دوره آموزشی آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان در دانشگاه آزاد اسلامی استهبان برگزار میشود

مدت زمان این دوره ۲۴ ساعت می باشد

مدرس دوره جناب آقای حمید روستا داری مدک کارشناسی ارشد

این دوره در دانشگاه آزاد اسلامی استهبان برگزار میشود و آزمون پایانی دوره در خود سازمان نظام مهندسی استان فارس برگزار میشود

این دوره از تاریخ ۳۰ آبان ۹۶ تا ۱۹ آذر ۹۶ به مدت ۲۰ روز برگزار میشود و امتحان پایان دوره در تاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ در ساعت ۱۲ ظهر در محل نظام مهندسی شیراز برگزار میشود

هزینه شرکت در این دوره آموزشی ۱۴۹۰۰۰ تومن می باشد

داوطلبان برای شرکت در دوره آموزشی آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان میتوانند به سایت www.fceo.ir مراجعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید