آیا شناسنامه فنی وملکی ساختمان با شناسنامه فنی ساختمان متفاوت است؟

آیا شناسنامه فنی وملکی ساختمان با شناسنامه فنی ساختمان متفاوت است؟

آیا شناسنامه فنی وملکی ساختمان با شناسنامه فنی ساختمان متفاوت است؟ به گزارش کلید واژه منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های‌مهندسی و تشکل‌های‌حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، [...]
کلید واژه آزمون نظام کاردانی ساختمان رشته عمران اسفند ۹۸

کلید واژه آزمون نظام کاردانی ساختمان رشته عمران اسفند ۹۸

* کلید واژه کاردانی عمران برای اسفند ۹۸ بروز رسانی شده   واژگان کلیدی (کلید واژه) آزمون نظام کاردانی ساختمان اسفند ۹۸ در رشته عمران(ساختمان) شامل موارد زیر میباشد • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن [...]