کلید واژه (واژگان) آزمون معماران تجربی اسفند ۹۸

کلید واژه (واژگان) آزمون معماران تجربی اسفند ۹۸

کلید واژه (واژگان)  تعیین صلاحیت معماران تجربی اسفند ۹۸

منابع استفاده شده در کلید واژه آزمون معماران تجربی اسفند ۹۸ بصورت زیر میباشد:

•قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن – (۱۳۹۰)

•مبحث اول مقررات ملّی ساختمان (تعاریف) – (۱۳۹۲)

•مبحث دوم (نظامات اداری )- (۱۳۸۴)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)- (۱۳۹۲)
•مبحث دوازدهم مقررات ملّی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) – (۱۳۹۲)
•مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) – (۱۳۹۲)
• مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان (مصالح و فراورده‌های ساختمانی) – (۱۳۹۲)
• مبحث هشتم مقررات ملّی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)– (۱۳۹۲)

•مبحث دوازدهم مقررات ملّی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) – (۱۳۹۲)
•مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها) – (۱۳۸۲)
•مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان (تأسیسات مکانیکی)- (۱۳۹۱)

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )- (۱۳۹۲)
• مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی )-( ۱۳۹۱)

•مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان (لوله‌کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)

قانون بیمه و مالیات به همراه فایل

موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان(نشریه۴۳۱۱)

دانلود نمونه کلید واژه معماران تجربی

دوستانی که امکان خرید آنلاین ندارند میتوانند مبلغ مورد نظر را به شماره کارت  ۶۱۰۴۳۳۷۸۸۵۱۴۱۴۰۶ (بانک ملت) به نام جعفر صبری واریز نموده و سپس شماره فیش و شماره کارت واریزی، ایمیل خود را به شماره ۰۹۱۵۱۳۶۱۳۴۴ و یا ایمیل sabri.jafar64@yahoo.com ارسال نمایند تا در کمتر از ۱۲ ساعت فایل کلید واژه برای آنان ارسال شود

.

دیدگاهتان را بنویسید