نائب رئیس شورای مرکزی: مسکن مهر نماد مدیریت دولتی است

مسکن مهر

مسکن مهر نماد مدیریت دولتی است

به گزارش کلید واژه به نقل از  اسکان نیوز نائب رئیس شورای مرکزی در مصاحبه با این سایت به بیان مطالبی پیرامون مسکن مهر کرمانشاه، اصلاحیه قانون نظام مهندسی، تعیین ناظر توسط شهرداری، و دخالت دولت در امر ساخت و ساز بیان نمود که عمذه این مطالب در پایین آورده شده

 مسکن مهر کرمانشاه حاصل تصدی‌گری دولت بر امر ساخت‌وساز بوده است

منصور بهادری، نائب رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت‌وگو با اسکان نیوز ضمن تاکید بر این‌که مسکن مهر کرمانشاه حاصل تصدی‌گری دولت بر امر ساخت‌وساز بوده است، گفت: اطمینان می‌دهم هرکجا که در پایین نقشه‌ها امضای یک مهندس یا پایان کار با مهر سازمان نظام منهدسی ساختمان باشد، قامت آن ساختمان خم نخواهد شد.

بهادری در پاسخ سئوالی مبنی بر این‌که در اصلاح قانون نظام مهندسی مقرر شده که یک ناظر توسط مالک انتخاب شود، اظهار کرد: اگر ساخت‌وساز خصوصی و شخصی باشد انتخاب ناظر توسط مالک مانعی ندارد اما در پروژه‌های بزرگ که بساز‌وبفروش‌ها حضور دارند، چطور می‌توان گفت که ناظر را خود مالک انتخاب کند. چرا که بین انتفاع شخصی و انتفاع جامعه، قطعا تعارض منافع بوجود می‌آید.

به گفته نائب رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، مسکن مهر جایی است که عملکرد بساز‌وبفروش و مدیریت تصدی‌گری دولت مشخص می‌شود. عملکرد یک وزارتخانه و دولتی که پروژه مسکن مهر حاصل ۸ تلاش و تصدی‌گری اون بوده و تمامی انرژی کشور را برای اجرای این پروژه صرف کرد.

بهتر است به سمت نظارت مقیم پیش برویم

وی با اشاره به این‌که نظارت‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظارت مرحله‌ای بوده ولی بهتر است که به سمت نظارت مقیم پیش‌رفت، تاکید کرد: نظارت‌ مرحله‌ای پاسخگوی نیازهای حوزه ساخت‌وساز نیست. افزایش دوام سرمایه‌های مردم، افزایش عمر ساختمان‌ها، رعایت حقوق بهره‌بردار و… از نکات مثبت نظارت مقیم محسوب می‌شود. علاوه بر آن در نظارت مقیم تمامی اتفاقات و مصالح ساختمان تحت کنترل ناظران صاحب صلاحیت قرار می‌گیرد.

آیا شهرداری تمامی وظایف خود را به درستی انجام می‌دهد که یک وظیفه دیگر هم به مجموعه وظایفش اضافه شود

بهادری در پاسخ به این‌ سئوال که در اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان یک ناظر توسط شهرداری انتخاب می‌شود، گفت: آیا شهرداری تمامی وظایف خود را به درستی انجام می‌دهد که یک وظیفه دیگر هم به مجموعه وظایفش اضافه شود؟ شهرداری که در تامین هزینه‌های جاری خود دچار مشکل است، چطور می‌تواند وضعیت ناظر را پوشش دهد؟

نائب رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر این باور است که شهرداری‌ها بر ضوابط معماری و شهرسازی نظارت دارند و بحث مقررات ملی بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است. همچنین توجه به جزئیات که در کل شامل کیفیت ساخت‌وساز می‌شود بر عده سازمان نظام مهندسی بوده و شهرداری مسئول رعایت اصول و قوانین شهرسازی است. تا زمانی که شهرداری‌ها یک محل به اسم کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تامین هزینه‌های خود دارند قطعا تخلف ساختمانی امری عادی خواهد بود.

مسکن مهر نماد مدیریت دولتی است

بهادری با تاکید بر این‌که انتخاب پیمانکار، ناظر، بهره‌بردار، انتخاب مکان، نحوه آوردن سرمایه و… در پروژه مسکن مهر نماد مدیریت دولتی است، یادآورشد: تولید بافت فرسوده نتیجه این نماد دولتی بود یک بار این آزمون انجام شده، چرا دوباره در رابطه با شهرداری باید این مورد به آزمون گذاشته شود. در قانون آمده که تمامی دست‌اندرکاران ساختمان باید صاحب صلاحیت باشند و این فقط به مجری تعلق نمی‌گیرد. لذا تا زمانی که مصالح غیراستاندارد وجود دارد نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد و نوشتن کار دیگران به پای نظام مهندسی جفا در حق این سازمان خواهد بود.

نائب رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر این باور است که شهرداری‌ها بر ضوابط معماری و شهرسازی نظارت دارند و بحث مقررات ملی بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است. همچنین توجه به جزئیات که در کل شامل کیفیت ساخت‌وساز می‌شود بر عده سازمان نظام مهندسی بوده و شهرداری مسئول رعایت اصول و قوانین شهرسازی است. تا زمانی که شهرداری‌ها یک محل به اسم کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تامین هزینه‌های خود دارند قطعا تخلف ساختمانی امری عادی خواهد بود.

بهادری با تاکید بر این‌که انتخاب پیمانکار، ناظر، بهره‌بردار، انتخاب مکان، نحوه آوردن سرمایه و… در پروژه مسکن مهر نماد مدیریت دولتی است، یادآورشد: تولید بافت فرسوده نتیجه این نماد دولتی بود یک بار این آزمون انجام شده، چرا دوباره در رابطه با شهرداری باید این مورد به آزمون گذاشته شود. در قانون آمده که تمامی دست‌اندرکاران ساختمان باید صاحب صلاحیت باشند و این فقط به مجری تعلق نمی‌گیرد. لذا تا زمانی که مصالح غیراستاندارد وجود دارد نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد و نوشتن کار دیگران به پای نظام مهندسی جفا در حق این سازمان خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید