کتاب میکرو تاسیسات برقی

کتاب میکرو تاسیسات برقی

کتاب میکرو تاسیسات برقی (آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی) کتاب میکرو تاسیسات برقی که توسط مهندس محمد کریمی و محمد حاجی وند تالیف و نوشته شده ، یکی دیگر از کتابهای خوب این مولفین برای داوطلبان رشته تاسیسات برقی می باشد برای همین کتاب [...]
کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی نویسنده: مهندس کریمی بعد از نگارش و انتشار دو جلد کتاب ویژه آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی با عناوین «درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» و «کلید واژه [...]
نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

نمونه سوال مبحث۱۳مقررات ملی ساختمان ۱۱۰ نمونه سوال مبحث ۱۳ همراه با کلید و تعیین صفحه پاسخ از مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان مطابق بر آخرین ویرایش مبحث ۱۳(ویرایش ۹۵).به طور میانگین از هر صفحه یک سوال آمده.ضمن اینکه بنده درس تاسیسات و کتاب [...]