ابلاغ و انتشار ویرایش جدید ۹۶ مبحث ۴ و ۵

ابلاغ و انتشار ویرایش جدید ۹۶ مبحث ۴ و ۵

بعد از مباحث ۱۴،۱۶،۱۸ و ۲۰ که در سال ۹۶ ویرایش شدند اینک مبحث ۴ و ۵ هم ویرایش شد و ویرایش سال ۹۶ مبحث ۴ و ۵ انتشار یافت و به بازار عرضه شد.

ابلاغ و انتشار ویرایش جدید ۹۶ مبحث ۴ و ۵

ابلاغ و انتشار  ویرایش جدید مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) توسط وزیر راه و شهرسازی

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی – وزیر محترم کشور

جناب آقای مهندس تابش- رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

جناب آقای مهندس رجبی- رئیس محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی  ساختمان

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استانها

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، بدینوسیله ویرایش سوم  مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان “الزامات عمومی ساختمان” که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در وزارت راه و شهرسازی گذرانده جهت استحضار و صدور دستور برای اجرا از تاریخ ۱/۱۱/۹۶ در کل کشور ابلاغ میگردد.

زمان انقضای ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان دو سال بعد از  تاریخ این ابلاغ خواهد بود و بنابر این از تاریخ ۱/۱۱/۹۶ لغایت دوسال بعد از تاریخ این ابلاغ، استفاده از هرکدام از دو ویرایش فوق الذکر مجاز شمرده خواهد شد.

عباس آخوندی

وزیر راه و شهرسازی

ابلاغ و انتشار ویرایش جدید ۹۶ مبحث ۴ و ۵

ابلاغ  ویرایش جدید مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی) توسط وزیر راه و شهرسازی

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی – وزیر محترم کشور

جناب آقای مهندس تابش- رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

جناب آقای مهندس رجبی- رئیس محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی  ساختمان

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استانها

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، بدینوسیله ویرایش سوم  مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان “مصالح و فرآورده های ساختمانی” که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در وزارت راه و شهرسازی گذرانده جهت استحضار و صدور دستور برای اجرا از تاریخ ۱/۱۱/۹۶ در کل کشور ابلاغ میگردد.

زمان انقضای ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان دو سال بعد از  تاریخ این ابلاغ خواهد بود و بنابر این از تاریخ ۱/۱۱/۹۶ لغایت دوسال بعد از تاریخ این ابلاغ، استفاده از هرکدام از دو ویرایش فوق الذکر مجاز شمرده خواهد شد.

عباس آخوندی

وزیر راه و شهرسازی

دیدگاهتان را بنویسید