قابل توجه داوطلبان آزمون خرداد ماه ۹۳ که وضعیت آزمون آنها در دست بررسی اعلام گردیده است

قابل توجه داوطلبان آزمون خرداد ماه ۹۳ که وضعیت آزمون آنها در دست بررسی اعلام گردیده است

به گزارش کلیدواژه برخی از داوطلبان با مراجعه به سایت برای دیدن نتایج با پیغام وضعیت شما در دست بررسی است مواجه شده اند که در این رابطه دفتر مقررات ملی ساختمان اطلاعیه ای را به شرح زیر اعلام کرد:

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان محترم آزمون خرداد ماه ۹۳ که نتایج آنها « دردست بررسی » اعلام گردیده است می‌رساند، همانطور که در بند ۱۳ دستورالعمل اجرایی و راهنمای شرکت در جلسه آزمون مذکور  نیز ذکر گردیده است، چنانچه پس از برگزاری آزمون پاسخ نامه های داوطلبان هم رشته و در یک حوزه امتحانی به طور غیر متعارف مشابه و یکسان باشد با تایید دفتر مقررات ملّی ساختمان از این داوطلبان مصاحبه شفاهی به عمل خواهد آمد و  تعیین وضعیتنهایی آزمون این داوطلبان بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه  که متعاقبا از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان شیوه و نحوه انجام آن به اطلاع خواهد رسید  اعلام می‌گردد.

دفتر مقررات ملّی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید