کتاب ضوابط طراحی ویژه آزمون نظام مهندسی رشته طراحی معماری

کتاب ضوابط طراحی معماری ویژه آزمون نظام مهندسی.

?همراه با پنج آزمون های آزمایشی.

?نکات آموزشی با تصاویر گرافیکی.

 

کتاب ضوابط طراحی معماری از دو بخش آموزش و آزمون تهیه شده است.
با مطالعه ضوابط این کتاب نیازی به کلاس حضوری و غیرحضوری ندارید زیرا مطالب مهم به صورت تصویری بیان شده است.
?مطالب کتاب عبارتند از: بررسی زمین های شمالی و جنوبی، درز انقطاع، ارتفاع مجاز ساختمان، پیش آمدگی های ساختمان، ورودی ساختمان، فضاهای عمومی ساختمان، پارکینگ، رمپ ، چرخش های ۹۰درجه ای در پارکینگ، سرگیری رمپ، محل پارک خودرو، رمپ معلول، واحد معلول، ستون گذاری، راه پله و آسانسور، میان طبقه، نورگیر، واحد های مسکونی، بام مسطح و شیبدار، نمای ساختمان، مقطع، جزئیات مهم و…

?پس از یادگیری ضوابط پنج آزمون آزمایشی با پاسخ کامل در بخش دوم کتاب سرعت عمل و هوش شما را می‌سنجد و با تمرین زیاد هر دو مورد در شما تقویت خواهد شد.
آزمون های آزمایشی سؤال های جدیدی هستند که کارشناسان و نفرات برتر آزمون طراحی زیر نظر مصححین آنها را طراحی نموداند.

♦️قیمت کتاب ۶۰۰۰تومان + ۹۰۰۰ تومان هزینه پست

نمونه ای از چند صفحه کتاب  را پایین ببینید

♦️قیمت کتاب ۶۰۰۰تومان + ۹۰۰۰ تومان هزینه پست

 

کانال آزمون نظام مهندسی

12 دیدگاه برای ”کتاب ضوابط طراحی ویژه آزمون نظام مهندسی رشته طراحی معماری“

پاسخ دهید