آزمون جامع تالیفی ویژه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

آزمون جامع تالیفی ویژه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

داوطلبان عزیز رشته مهندسی عمران(گرایش عمران، سازه ، راه)، مهندسی راه وساختمان ومهندسی معماری که در آزمون کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان شرکت کردند، میتوانند برای محک و تست خود قبل از آزمون از آزمون جامع تالیفی ویژه آزمون کارشناس [...]
فیلم آشنایی با حقوق مهندسی (آزمون کارشناس رسمی دادگستری)

فیلم آشنایی با حقوق مهندسی (آزمون کارشناس رسمی دادگستری)

فیلم آشنایی با حقوق مهندسی ویژه آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان که با همکاری سیویل ۸۰۸ تهیه شده و برای داوطلبان عزیز بر روی سایت قرار گرفت فیلم آشنایی با حقوق مهندسی (آزمون کارشناس رسمی دادگستری) اطلاعات کلی پکیج فیلم [...]
فیلم آمادگی دوره نقشه برداری (آزمون کارشناس رسمی دادگستری)

فیلم آمادگی دوره نقشه برداری (آزمون کارشناس رسمی دادگستری)

با همکاری موسسه آموزشی سیویل ۸۰۸ فیلم آمادگی دوره نقشه برداری (آزمون کارشناس رسمی دادگستری) را برای داوطلبان عزیزی که برای رشته کارشناسی دادگستری راه و ساختمان شرکت کرند را در سایت قرار دادیم  فیلم آمادگی دوره نقشه برداری (آزمون [...]
فیلم آمادگی دوره راهسازی ویژه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

فیلم آمادگی دوره راهسازی ویژه آزمون کارشناس رسمی دادگستری

با همکاری موسسه آموزشی سیویل ۸۰۸ فیلم آمادگی دوره راهسازی ویژه آزمون کارشناس رسمی دادگستری را برای داوطلبان عزیزی که برای رشته کارشناسی دادگستری راه و ساختمان شرکت کرند را در سایت قرار دادیم فیلم آمادگی دوره راهسازی ویژه آزمون کارشناس [...]