کلید واژه آزمون نظام کاردانی ساختمان رشته عمران اسفند ۹۸

کلید واژه آزمون نظام کاردانی ساختمان رشته عمران اسفند ۹۸

* کلید واژه کاردانی عمران برای اسفند ۹۸ بروز رسانی شده   واژگان کلیدی (کلید واژه) آزمون نظام کاردانی ساختمان اسفند ۹۸ در رشته عمران(ساختمان) شامل موارد زیر میباشد • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن [...]