قوانین و مقررات

قوانین و مقررات سایت کلید واژه

1: خرید برای افراد زیر 18 سال ممنوع است

2: برای همه فایل ها و کلید واژه ها چند صفحه اولیه آن برای نمونه بصورت رایگان قرار داده شده پس حتما قبل خرید فایل نمونه را باز کرده و ببینید چون بعد از خرید و دانلود وجه قابل برگشت نمیباشد.

3: برای جمع آوری،نوشتن، تایپ، بازبینی، و آپدیت کلید واژ ها و فایل ها چندین ماه زحمت کشیده شده، و انتشار آنها به هیچ وجه اخلاقی و قانونی نبوده، پس لطفا از انتشار فایل های خریداری شده خود داری نمایید.