آزمون آنلاین نظارت عمران مهر ۹۶

آزمون آنلاین نظارت عمران مهر 96
تاریخ انتشار: 2 سال قبل
قیمت: رایگان
تعداد سوالات: 60
سطح آزمون: آزمون اصلی نظام مهندسی
محدودیت: دارد

داوطلبان عزیز رشته عمران نظارت میتوانند آزمون آنلاین نظارت عمران مهر ۹۶ که دقیقا بر اساس دفترچه سوالات آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ تهیه شده رو شرکت کنند و خودشونو محک بزنن

مدت زمان این آزمون ۱۵۰ دقیقه می باشد که بعد از آن خودکار آزمون بسته شده و نتیجه آزمون به داوطلبان عزیز نمایش داده میشود

آزمون آنلاین نظارت عمران مهر ۹۶

در این آزمون بیشترین تعداد سوال از مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان بتن آرمه) می باشد که ۱۲ سوال معادل ۲۰% سوالات از این مبحث بوده

از مبحث ۱۰ (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی) هم ۱۱ سوال آمده که ۱۸% سوالات بوده و این نشان دهنده اهمیت مبحث ۹ و ۱۰ در آزمون نظارت عمران می باشد که ۳۸% سوالات از این مباحث بوده در پایین میتوانید تعداد سوالات هر مبحث رو در آزمون عمران نظارت مهر ۹۶ ببینید

اگر در این آزمون از کلید واژه سایت ما استفاده میکردین میتوانستید ۵۱ سوال رو با کلید واژه به راحتی پاسخ دهید، با توجه به اینکه ۳ سوال از منابع متفرقه بوده و ۱ سوال هم اشتباه بوده و حذف شده و شما ۵۱ سوال از ۵۶ سوالی که در مباحث بوده رو با کلید واژه میشده پاسخ دهید یعنی ۹۰% سوالات با کلید واژه قابل پاسخ دهی بوده دوستان برای تهیه کلید واژه آزمون نظام مهندسی کلیک کنید

برای دریافت پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت عمران مهر ۹۶ اینجا کلیک کنید

برای دیدن سوالاتی که با کلید واژه قابل حل بوده همچنین واژه های مورد استفاده به پایین همین صفحه مراجعه کنید

بودجه بندی سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت عمران مهر ۹۶

تعداد سوال کتاب مورد نظر
۲ مبحث ۲
۳ مبحث ۵
۵ مبحث ۶
۴ مبحث ۷
۴ مبحث ۸
۱۲ مبحث ۹
۱۱ مبحث ۱۰
۴ مبحث ۱۱
۴ مبحث ۱۲
۲ مبحث ۲۱
۱ مبحث ۲۲
۱ قانون نظام مهندسی
۱ آئین نامه ۲۸۰۰
۳ راهنمای جوش و اتصالات جوشی
راهنمای قالب بندی
۲ تحلیل سازه
۱ سایر منابع

در زیر میتوانید سوالاتی که با کلید واژه سایت ما قابل حل بوده رو به همراه کلید واژه مورد نظر ببینید

۱- در یک ساختمان ۵ طبقه بارهای (بدون ضریب- زنده و مرده طبقات در محاسبات و طراحی به ترتیب ۷٫۵ و ۶ کیلونیونن بر مترمربع منظور گردیده است. آگر در محاسبات سازه این بنا، کاهش بار زنده منظور نشده باشد و کارفرما در پایان اجرا بخواهد پایین نرین سقف ساختمان را برای انبار کردن اجناسی با بار زنده بیشتر مورد استفاده قرار دهد، حداکثر مقدار این بار فقط از نظر کنترل ستون برحسب کیلونیون بر مترمربع به کدام گزینه نزدیک تر است؟ (سیستم سازه از نوع قابساختمانی همراه با مهاربندی همگرایی ویژه فولادی می باشد).

۱)  ۱۰

۲)  ۹٫۳

۳)  ۸٫۵

۴)   ۷٫۵

کلید واژه مورد استفاده:

کاهش بار زنده طبقات:م۶ ص۳۲

بار زنده:م۶ ص۲۷{…} (علامت {…}

۲- بر سطح بارگیر یک تیر یکسره سه دهانه، بار زنده بیشتر از ۴ کیلونیوتن بر مترمربع است برای به دست آوردن بیشترین لنگر مثبت در دهانه شماره ۱، به کدام دهانه ها باید بارنده اعمال شود؟

۱- هر سه دهانه

۲- دهانه های ۱ و ۲

۳- دهانه های ۱ و ۳

۴- فقط دهانه ۲

کلید واژه مورد استفاده:

بار زنده:م۶ ص۲۷{…} (علامت {…}

نامناسب ترین وضع بارگذاری:م۶ ص۲۹

۳- در طراحی دیوارهای وزنی به عنوان سازه نگهبان، کنترل کدامیک از حالت های حدی زیر ضروری نمی باشد؟

۱- کنترل لغزش و واژگونی

۲- کنترل، ظرفیت باربری پی دیوار نگهبان، نشست، پایداری کلی

۳- کنترل مقاومت های خمشی و برشی دیوار

۴- کنترل صلبیت دیوار نگهبان

کلید واژه مورد استفاده:

دیوار وزنی/نیمه وزنی:م۷ ص۳۵

طراحی دیوار های وزنی:م۷ ص۳۶

۴- برای خاک ریزی پشت دیوار از کدام نوع مصالح، در صورتی که امکان استفاده از سیستم زهکشی مناسب و نگهداشتن همواره خاک در شرایط غیراشباع و رطوبت کم فراهم نیست، نباید استفاده کرد؟ (فرض می شود که از تمهیدات فنی ویژه از قبیل تثبیت خاک و طراحی دیوار برای فشار اضافی آب استفاده نخواهد شد).

۱: GP , GW

۲: GM , GC

۳: GW

۴: SP , GW

کلید واژه مورد استفاده:

خاکریز پشت دیوار:م۷ ص۴۹

مصالح خاکریز پشت دیوار:م۷ ص۴۹

۵- ساختمان بدون اسکلتی در مجاورت گودی به عمق ۵ متر قرار گرفته است. کدامیک از عبارت های زیر در مورد این ساختمان و گود صحیح است ؟

۱- ساختمان حساس ، خطر گود زیاد و پایش گود و ساختمان الزامی نیست.

۲- ساختمان حساس ، خطر گود زیاد و پایش گود و ساختمان الزامی است.

۳- ساختمان بسیار حساسی ، خطر گود معمولی و پایش گود و ساختمان الزامی نیست.

۴- ساختمان بسیار حساس ، خطر گود بسیار زیاد و پایش گود و ساختمان الزامی است.

کلید واژه مورد استفاده:

ساختمان حساس:م۷ ص۱۸

ساختمان بسیار حساس:م۷ ص۱۸

۶- در چه صورتی گودبرداری را می توان موقت تلقی کرد؟

۱- فقط وقتی برای مدت زمان کمتر از ۱۲ ماه در نظر گرفته شود.

۲- فقط وقتی برای مدت زمان کمتر از ۹ ماه در نظر گرفته شود.

۳- فقط وقتی برای مدت زمان کمتر از ۲۴ ماه در نظر گرفته شود.

۴- فقط وقتی برای مدت زمان کمتر از ۶ ماه در نظر گرفته شود.

کلید واژه مورد استفاده:

گود موقت:م۷ ص۱۹

۷- در ساختمان بنایی محسور شده با کلاف بتنی، حداکثر فاصله تنگ ها در کلاف قائم و در ناحیه بحرانی چقدر است؟

۱- حداقل مقدار بین ۲۵۰ میلی متر و عرضی کلاف

۲- ۱۵۰ میلی متر

۳- ۲۵۰ میلی متر

۴-عرض کلاف

کلید واژه مورد استفاده:

فاصله تنگ ها در کلاف قائم:م۸ ص۵۶

ناحیه بحرانی:م۸ ص۵۶

کلاف قائم{تعریف}:م۸ ص۶،۵۵

۸درصورت استفاده از سقف تیرچه بلوک در ساختمان بنایی محصور شده با کلاف، میلگرد مورد استفاده در پوشش بتن سقف و در جهت عمود بر تیرچه ها باید دارای چه شرایطی باشد؟ 

۱دارای حداقل قطر ۶ میلیمتر به فواصل حداکثر ۵۰۰ میلی متر
۲دارای حداقل قطر ۸ میلیمتر به فواصل حداکثر ۵۰۰ میلی متر
۳دارای حداقل قطر ۶ میلیمتر به فواصل حداکثر ۲۵۰ میلی متر
۴دارای حداقل قطر ۸ میلیمتر به فواصل حداکثر ۲۵۰ میلی متر

کلید واژه مورد استفاده:

سقف تیرچه بلوک:م۸ ص۵۸(محصور شده با کلاف)

میلگرد مورد استفاده در سقف تیرچه بلوک:م۸ ص۵۸

۹در یک ساختمان با دیوار های باربر غیر مسلح، برای دیواری با طول و ارتفاع موثر به ترتیب ۵ و ۳ متر، حداقل ضخامت دیوار از نظر کنترل لاغری به کدام مقدار نزدیک تر می باشد؟
۱: ۳۵۰mm
۲: ۲۰۰mm
۳: ۲۵۰mm
۴: ۳۰۰mm

کلید واژه مورد استفاده:

نسبت لاغری در دیوارهای باربر مسلح:م۸ ص۲۶

 ۱۰در مورد ارتفاع مجاز و لبه آزاد تیغه ها ( جداگرها) کدام عبارت صحیح است؟

۱حداکثر ارتفاع مجاز تیغه ها ۲.۴ متر و حداقل طول تیغه های فقط با یک لبه آزاد ( بدون کلاف قائم) ۶۰۰ میلی متر است.
۲حداکثر ارتفاع مجاز تیغه ها ۴ متر و حداکثر طول تیغه های پشت بند فقط با یک لبه آزاد ( بدون کلاف قائم) ۲ متر است.
۳حداکثر ارتفاع مجاز تیغه ها ۳.۵ متر وحداکثر طول تیغه های پشت بند فقط با یک لبه آزاد ( بدون کلاف قائم) ۱.۵ متر است.
۴حداکثر ارتفاع مجاز تیغه ها ۴ متر و لبه آزاد تیغه ها با هر طول، باید دارای کلاف قائم باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

تیغه ها:م۸ ص۲۷

حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه ها:م۸ ص۲۷

ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه ها:م۸ ص۲۷

۱۱: بزرگترین اندازہ اسمی سنگدانه های درشت مصرفی در دال بنن آرمه به ضخامت ۱۲۰ mm در صورتی که فاصله آزاد میلگردها ۱۰۰ mm و پوشش بتن روی میلگردها ۲۵ mm باشد، به کدام گزینه نزدیک تر است؟
۱: ۳۰mm
۲: ۱۹ mm
۳: ۲۲mm
۴: ۲۵mm

کلید واژه مورد استفاده:

بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه:م۹ ص۱۶(بتن آرمه و بتن حجیم)،۹۲(بتن پر مقاومت)

حداکثر اندازه سنگدانه درشت:م۹ ص۱۶(بتن آرمه و بتن حجیم)،۹۲(بتن پر مقاومت)

اندازه اسمی سنگدانه:م۹ ص۱۶،۹۲(بتن پر مقاومت)

۱۲– حداکثر انحراف موقعیت میلگردها در یک ستون بتن آرمه به ابعاد مقطع ۶۰۰mm* 400 با توجه به اینکه دستگاه نظارت محدوده رواداریها را مقرر نکرده باشد برابر است با:
۱: ±۳۰mm
۲: ±۸mm
۳: ±۱۲mm
۴: ±۲۰mm

کلید واژه مورد استفاده:

انحراف میلگردها:م۹ ص۱۵۲

رواداری انحراف میلگردها:م۹ ص۱۵۲

انحراف موقعیت میلگرد ها:م۹ ص۱۵۲

۱۳- در ساخت بتن برای سازه های بتن آرمه در مناطق ساحلی خلیج فارس گزینه صحیح را انتخاب نمایید:

۱حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی ۰.۴ است.
۲برای شستن سنگدانه ها می توان از آب دریا استفاده کرد.
۳در تمام شرایط باید آزمایش نفوذ تسریع شده یون کلراید انجام گیرد.
۴حداکثر نسبت سیمان با مواد سیمانی ۵۰۰ کیلوگرم در متر مکعب بتن می باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

مناطق ساحلی خلیج فارس:م۹ ص۷۸(اجرای بتن)

اجرای بتن در مناطق ساحلی خلیج فارس:م۹ ص۷۸

حداکثر نسبت آب به سیمان در بتن مناطق ساحلی خلیج فارس:م۹ ص۷۸

۱۴در مورد مشخصات بتن مصرفی در شمع های در جاریز، کدام عبارت صحیح می باشد؟

۱حداکثر میزان نسبت آب به سیمان ۰.۴ و حداقل اسلامپ ۱۰۰ میلی متر

۲حداقل سیمان مصرفی ۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب بتن و حداقل اسلامپ ۱۵۰ میلی متر

۳حداقل سیمان مصرفی ۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب بتن و حداقل اسلامپ ۱۰۰ میلی متر

۴حداکثر میزان نسبت آب به سیمان ۰.۴ و حداقل اسلامپ ۱۵۰ میلی متر

کلید واژه مورد استفاده:

شمع های بتنی درجا ریز:م۹ ص۸۸

بتن مصرفی شمع های بتنی درجا ریز:م۹ ص۸۸

حداقل میزان سیمان مصرفی بتن های در شمع بتنی درجاریز:م۹ ص۸۸

میزان سیمان مصرفی بتن های در شمع بتنی درجاریز:م۹ ص۸۸

عیار سیمان مصرفی بتن های در شمع بتنی درجاریز:م۹ ص۸۸

حداکثر نسبت آب به سیمان در بتن شمع های درجاریز:م۹ ص۸۸

نسبت آب به سیمان در بتن شمع های درجاریز:م۹ ص۸۸

۱۵در چه شرایطی استفاده از مواد حباب زا در ساخت بتن با حباب هوا ضروری می باشد؟

۱برای بتن های ساده ( بدون آرماتور)

۲برای بتن هایی که در معرض یخ زدن و آب شدن متوالی قرار دارند

۳_ برای بتن هایی که پوشیده شده  و در معرض هوای آزاد قرار نخواهند گرفت.

۴برای بتن های سنگین با وزن مخصوص بیشتر از بتن های معمولی

کلید واژه مورد استفاده:

مواد حباب ساز:م۹ ص۵۱،۵۸،۶۴

استفاده از مواد حباب ساز:م۹ ص۵۱،۵۸،۶۴

۱۷– در تحلیل پایداری کل سازه با روش طول مؤثر، آثار کدامیک از موارد زیر، لازم نیست منظور شود؟

۱- کاهش سحتی اعضایی که در پایداری سازه مؤثر می باشند.

۲آثار P – A در تمام سازہ

۳آثار P – A ناشی از ستون های ثقلی

۴اثر نواقصی، شامل کجی و ناشاقولی اعضای سازه

کلید واژه مورد استفاده:

روش طول موثر:م۱۰ ص۲۰

طراحی به روش طول موثر:م۱۰ ص۲۰

۱۸– در مورد اتصال ورق A به ورق B مطابق شکل توسط دو نوار جوش گوشه با تعداد طول های L1 و L2 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 ۱اتصال تحت اثر نیروی برشی و لنگر خمشی بوده و بهتر است L1 کوچکتر از L2 باشد

اتصال تحت اثر نیروی برشی و لنگر پیچشی بوده و بهتر است  L1 بزرگتر از L2 باشد

۳اتصال تحت اثر نیروی کششی و لنگر پیچشی بوده و بهتر است اL بزرگ تر از ۲ L باشد

۴اتصال تحت اثر نیروی برشی و لنگر خمشی بوده و بهتر است L 1 بزرگ تر از L2 باشد

کلید واژه مورد استفاده:

اتصالات جوشی و پیچی:م۱۰ ص۱۴۴

پاسخ سئوال ۱۸ گزینه ۲ صحیح است.

۱۹- در قاب های خمشی معمولی:

۱مقاطع تیرها باید فشرده باشد ولی مقاطع ستون ها می توانند غیر فشرده باشد.

۲مقاطع تیرها و ستون ها باید فشرده باشد.

۳مقاطع تیرها و ستون ها می توانند غیرفشرده باشد.

۴مقاطع ستون ها باید فشرده باشد ولی مقاطع تیرها می تواند غیر فشرده باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

قاب خمشی معمولی:م۱۰ ص۲۱۲(انواع اتصالات گیردار)

۲۲: حداقل فاصله مرکز تا مرکز برش گیر های از نوع گل میخ در امتداد محور طولی کنگره های ورق فولادی شکل داده شده، در صورتی که قطر گل میخ  ۲۰mm باشد برابر است با:

۱۱۲۰mm

۲۶۰mm

۳۸۰mm

۴۱۰۰mm

کلید واژه مورد استفاده:

فاصله مرکز تا مرکز گلمیخ ها(برشگیر):م۱۰ ص۱۳۶،۱۳۸

فاصله گل میخ ها/برشگیر ها(مرکز تا مرکز):م۱۰ ص۱۳۶،۱۳۸

حداقل فاصله مرکز تا مرکز برشگیر گلمیخی:م۱۰ ص ۱۳۶،۱۳۸

۲۳-  در تعیین مقاومت خمشی اسمی مقطع مختلط به شکل زیر به روش توزیع پلاستیک تنش،در ناحیه فشاری مقطع تنش اجزای بتنی را حداکثر  چقدر میتوان در نظر گرفت؟ (فرض کنید بتن از نوع C30 و فولاد از نوع S235 است)

۱۲۱MPA

۲۲۵٫۵MPA

۳۳۰MPA

۴۲۸٫۵MPA

کلید واژه مورد استفاده:

مقطع مختلط:م۱۰ ص۱۱۲

توزیع پلاستیک تنش(مقطع مختلط):م۱۰ ص۱۱۳

۲۴-  برای یک عضو مختلط، تحت فشار محوری با مقطع نشان داده شده در شکل زیر ، حداکثر مقدار b برای انکه عضو قابل کارکرد در سازه های با شکل پذیری متوسط باشد ، به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است ؟ (f = 240 MPa)

 

۱۶۵mm

۲۲۰۵mm

۳۳۴۵mm

۴۴۰۵mm

کلید واژه مورد استفاده:

شکل پذیری:م۱۰ ص۱۹۷

محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری اعضا با شکل پذیری متوسط و زیاد:م۱۰ ص۲۰۲

نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری اعضا با شکل پذیری متوسط و زیاد:م۱۰ ص۲۰۲

۲۵ – حداکثر میزان مجاز تاب برداشتگی کلی قطعه بتنی پیش ساخته چقدر است؟

۱-   ۱/۲۵۰ طول قطعه

۲–  ۱/۳۶۰ طول قطعه

۳–  ۲± میلیمتر در هر ۳۵۰ میلیمتر

۴–  ۱٫۶± میلیمتر در هر ۳۵۰ میلیمتر

کلید واژه مورد استفاده:

میزان مجاز تاب برداشتگی کلی یک قطعه بتنی(بتن پیش ساخته):م۱۱ ص۵۸

تاب برداشتگی کلی یک قطعه بتنی(بتن پیش ساخته):م۱۱ ص۵۸

۲۶ – برای دیوار با ضخامت ۱۸۰mm در سیستم قالب تونلی ، حداکثر قطر سنگدانه شن مصرفی در بتن چند میلی متر می تواند باشد؟

۱۱۶

۲۲۵

 ۳- ۲۲٫۵

۴۱۹

کلید واژه مورد استفاده:

حداکثر قطر سنگدانه ها(سیستم قالب تونلی):م۱۱ ص۱۰۰

قطر سنگدانه ها(سیستم قالب تونلی):م۱۱ ص۱۰۰

۲۷در صورت استفاده از لوله های تاسیسات مکانیکی توکار در سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی (۳D)، لازم است که لوله ها از جنس ……………………. باشد.

۱آلمینیومی

۲مسی

۳فولادی

۴پلیمری

کلید واژه مورد استفاده:

سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی(۳D):م۱۱ ص۷۵

پانل پیش ساخته سبک سه بعدی(۳D):م۱۱ ص۷۵

۲۸– در مورد حفاظت قطعات فولاد در مقابل عوامل خورانده، کدام عبارت صحیح است؟

۱قطعات فولادی که در معرض عوامل خورانده قرار خواهند گرفت باید ماسه پاشی و رنگ آمیزی شوند.

۲به طور کلی کلیه قطعات فولادی، در هر شرایطی که باشند باید ماسه پاشی شده و با ضد رنگ و رنگ استر و رویه پوشانیده شوند.

۳قطعات فولادی که در داخل آجرکاری یا گچ کاری قرار خواهد گرفت باید ماسه پاشی شوند و نیازی به رنگ آمیزی آنها نیست.

۴کلیه قطعات فولادی که در داخل بتن قرار خواهد گرفت باید پس از تمیزکاری با ضدزنگ پوشانیده

کلید واژه مورد استفاده:

رنگ آمیزی:م۱۱ ص۱۴

ماسه پاشی:م۱۰ ص۲۶۹

رنگ آمیزی:م۱۰ ص۲۶۸،۲۷۰

۲۹– یک ساختمان ۵ طبقه که ارتفاع هر طبقه آن ۲.۳ متر می باشد، در دست عملیات بازسازی قرار گرفته است. حداقل فاصله این بنا تا پیاده رو مجاور چند متر باشد، که نیازی به احداث راهروی سرپوشیده موقت نباشد ( در بررسی از خرپشته ساختمان صرفنظر شود. ساختمان فاقد زیرزمین بوده و کف همکف آن هم تراز پیاده رو می باشد) .

۱۵ متر

۲۳ متر

۳۳٫۵ متر

۴۴متر

کلید واژه مورد استفاده:

راهروی سرپوشیده موقت: م۱۲ ص۱۲،۳۴

بنای در دست احداث یا تعمیر: م۱۲ ص۱۲

۳۰- در مورد وسایل، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱اتصال به زمین مؤثر پوشش ها و زره کابل های برق و سایر قسمت های فلزی ماشین آلات برقی که مستقیماً تحت فشار برق نیستند، باید انجام شود.

۲به کارگیری ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی در نزدیکی خطوط برق فشار قوی نیاز به تمهیدات خاصی ندارد.

۳جابجایی و حمل کارگران با وسایل بالابر با حفظ احتیاط بلامانع است.

۴تعمیر وسایل و تجهیزات حاوی بخار و یا هوای فشرده زمانی که بخار یا هوای فشرده آنها تخلیه یا بی اثر نشده است، بلامانع است.

کلید واژه مورد استفاده:

اتصال زمین:م۱۲ ص۴۲،۴۱

اتصال زمین موثر:م۱۲ ص۱۸{دستگاه جوشکاری}،۴۱

۳۱-  کدامیک از گزینه ها به عنوان ارتفاع مجاز نرده حفاظتی موقتی در سطوح شیب دار در کارگاهساختمانی صحیح است؟ 

۱۱۰۰۰mm

۲۷۰۰mm

۳۸۰۰mm

۴۹۰۰mm

کلید واژه مورد استفاده:

نرده حفاظتی موقت:م۱۲ ص۳۳

ارتفاع نرده حفاظتی موقت:م۱۲ ص۳۳

۳۲– در مورد نحوه انبار کردن، برداشت کردن و نگهداری مصالح ساختمانی کدام عبارت صحیح است؟

۱حداکثر ارتفاع انبار کردن آجر و سفال، در صورت رعایت وزن مجاز وارد بر محل انبار کردن، ۲ متر می باشد.

۲در اطراف دهانه چاه ها، در صورتی که حفاظ مناسبی نداشته باشند، لازم است مصالحی با ارتفاع حداقل ۱/۱ متر چیده شوند.

۳جهت جلوگیری از غلطیدن لوله های فولادی انبار شده، لازم است آنها را در مجاورت تیغه های ساختمانی انبار نمود.

۴کیسه های سیمان نباید بیش از ۱۲ ردیف روی هم چیده شود.

کلید واژه مورد استفاده:

انبارکردن مصالح:م۱۲ ص۷۸

ارتفاع انباشت آجر و سفال:م۱۲ ص۷۹

۳۳- در سازه های بتنی مقاوم انفجاری، ضریب افزایش مقاومت بتن شش ماهه به کدامیک از مقادیر زیر نزدیک تر است ؟

۱۱٫۲۶

۲۱٫۰۰

۳۱٫۱۰

۴۱٫۲۱

کلید واژه مورد استفاده:

ضریب افزایش مقاومت:م۲۱ ص۵۲،۵۴

۳۴– به ترتیب، قدرت نفوذی بمب های مدرن در درون خاک چند متر بوده و توان عبور از چه ضخامتی، برحسب متر در لایه های بتن مسلح را دارا هستند؟

۱حداکثر ۳۴ و بزرگتر از ۶

۲بیش از ۳۰ و بیش از ۶

۳حداکثر ۲۳ و بزرگتر از ۴

۴حداکثر ۲۰ و کمتر از ۴

کلید واژه مورد استفاده:

نفوذ بمب در داخل زمین:م۲۱ ص۴۳

بمب:م۲۱ ص۴۳،۴۴

 ۳۵-  برای کدامیک از ساختمان های زیر انتخاب فقط یک بازرس حقیقی برای مراقبت و نگهداری از ساختمان کافی می باشد؟

۱ساختمان پنج طبقه مسکونی پنج واحدی

۲ساختمان مسکونی سه طبقه پنج دوازده واحدی

۳ساختمان تجاری چهارطبقه هشت واحدی

۴ساختمان تجاری دو طبقه ده واحدی

کلید واژه مورد استفاده:

بازرس:م۲۲ ص۳(تعریف)،۱۵(ابلاغیه غیر قابل سکونت)،۱۲،۱۳،۱۴،۷(انتخاب)،۲۷

بازرس حقیقی:م۲۲ ص۷

انتخاب بازرس:م۲۲ ص۷

۳۶در جوشکاری، اصطلاح «ترک پنجه» به کدامیک از گزینه های زیر اطلاق می شود؟

۱ترک در فلز پایه در مجاورت نوار جوش ناشی از هیدروژن محبوس شده و افزایش فشار بین کریستالی

۲ترک در فلز جوش در جوش های گوشه با مقطع مقعر

۳ترک در پنجه جوش ناشی از بهره برداری (ترک مقاومتی )

۴ترک در ریشه جوش شیاری ناشی از نامناسب بودن اماده سازی لبه

کلید واژه مورد استفاده:

ترک جوش:رج ص۱۴۲{…}

ترک پنجه:رج ص۱۵۱ (این کلمه کلیدی متاسفانه در کلید واژه ما موجود نبود ولی ترک جوش موجود بود که از صفحه ۱۴۲ شروع میشو تا ۱۵۳ و … هم یعنی در صفحات بعدی موجود است)

۳۷– در اتصال لب به لب، دو ورق با ضخامت یکسان از چه نوع جوشی استفاده نمی شود؟

۱شیاری با درز جناغی

۲گوشه

۳شیاری با درز ساده

۴شیاری با درز لاله ای

کلید واژه مورد استفاده:

اتصالات جوشی:رج ص۲۷،۱۰۹

انواع اتصالات جوشی:رج ص۲۷،۱۰۹

انواع جوش:رج ص۲۷،۱۰۸

۳۹- هر متر طول دیوار بنایی با سنگ لاشه آذرین و ملات ماسه سیمان به ارتفاع ۱.۵ متر و ضخامت ۴۰ میلی متر حدودا چند کیلوگرم می باشد؟

۱: ۱۵۶۰

۲: ۱۲۵۰

۳: ۱۴۴۰

۴: ۱۶۸۰

کلید واژه مورد استفاده:

جرم واحد حجم مصالح بنایی با سنگ طبیعی و ملات ماسه سیمان :م۶ ص۱۲۸

۴۰-  سطح بارگیری تیری در کف یک انبار ۴۰ مترمربع می باشد. چنانچه شدت بار مرده و زنده به ترتیب  ۷ و ۶ کیلونیوتن بر مترمربع باشد. شدت بار زنده تیر مورد نظر در محاسبات سازه حداقل چند کیلونیونن بر مترمربع باید در نظر گرفته شود؟

۱: ۶

۲: ۴٫۲

۳: ۴٫۸

۴: ۵

کلید واژه مورد استفاده:

بار زنده:م۶ ص۲۷{…}

۴۱-  از بین گروه سنگ های مرمریت و تراورتن، کدام سنگ دارای نسبت حداقل مدول گسیختگی به حداقل مقاومت فشاری بیشتری می باشد (تمام سنگ های مزبور الزامات فیزیکی را برآورده میسازند)
۱سنگ دولومیت
۲سنگ کلسیت
۳سنگ تراورتن با کاربرد خارجی
۴تراورتن با کاربرد داخلی
پاسخ سوال ۴۱ گزینه ۴ صحیح است

کلید واژه مورد استفاده:

مدول گسیختگی سنگ گرانیتی و مرمریت:م۵ ص۲۷

مقاومت فشاری سنگ تراورتن:م۵ ص۲۹

۴۲-  حداکثر درصد مجاز دی اکسیدکربن، محاسبه شده بر مبنای نمونه برداشته شده، در آهک هایهیدرولیکی هیدرانه چقدر است ؟
۱: ۲۰
۲: ۱۰
۳: ۱۲
۴: ۱۶

کلید واژه مورد استفاده:

آهک هیدرولیک هیدراته(آبی):م۵ ص۹۴،۹۵ () که در صفحات بعد هم ادامه توضیحات این آهم هست و به جواب میرسین

۴۳- حداقل میانگین مقاومت خمشی قابل قبول آجرهای مجوف ساخته شده از ماسه سنگ، با مقاومت فشاری متوسط، برحسب مگاپاسگال به کدامیک از گزینه های زیر نزدیک تر است ؟
۱: ۱٫۵
۲: ۲٫۸
۳: ۲٫۲
۴: ۱٫۸

کلید واژه مورد استفاده:

مقاومت خمشی آجر مجوف ساخته شده از ماسه سنگ:م۵ ص۱۱

حداقل مقاومت خمشی آجر مجوف ساخته شده از ماسه سنگ:م۵ ص۱۱

مقاومت فشاری آجر مجوف ساخته شده از ماسه سنگ:م۵ ص۱۱

حداقل مقاومت فشاری آجر مجوف ساخته شده از ماسه سنگ:م۵ ص۱۱

۴۴- در قرار داد های اجرای ساختمان، پرداخت مالیات و کسورات قانونی مربوط به مبلغ مذکور به عهده چه کسی می باشد؟

الف: در قرارداد های دستمزدی بر عهده مجری و در قرارداد با مصالح به عهده صاحب کار

ب: بر عهده مجری

ج: در قرار داد بدون مصالح بر عهده صاحب کار و در قرارداد با مصالح بر عهده مجری

د: بر عهده صاحب کار

کلید واژه مورد استفاده :

قرارداد اجرای ساختمان با مصالح:م۲ ص۱۳۶،۱۵۲

قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی:م۲ ص۱۳۶،۱۵۶

قرارداد اجرای ساختمان:م۲ ص۱۵۲(با مصالح)، ۱۵۶(دستمزدی)، ۱۶۰(پیمان مدیریت)

۴۵- حداکثر مهلت زمان لازم برای برچیدن کارگاه پس از تحویل کار و تنظیم صورتجلسه تحویل و تحویل چقدر است؟

الف: بلافاصله پس از تنظیم صورتجلسه

۲: پس از تحویل قطعی

۳: دو هفته

۴: یک ماه

کلید واژه مورد استفاده:

برچیدن کارگاه:م۲ ص۱۴۵،۱۳۷

۴۶: کدام یک از موارد زیر از اختیارات و وظایف هیات مدیره نظام مهندسی استان ها نمی باشد؟
۱:تهیه و تصویب نظام نامه اداری، تشکیلاتی، مالی و داخلی نظام مهندسی
۲: همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی
۳: معرفی نماینده هیات مدیره جهت عضویت در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی
۴: تشکیل هیات مشورتی نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه همکاری

کلید واژه مورد استفاده:
وظایف هیات مدیره:قانون ص۸۲،۱۴۷،۲۰،۸۷(تفویض)،اصلاحیه جدید قانون
اختیارات هیات مدیره:قانون ص۸۲،۱۴۷،۲۰،۸۷(تفویض) ،اصلاحیه جدید قانون

۴۹: کدامیک از شرایط زیر جزء شرایط قلاب ویژه می باشد؟

 1. قلابی است با خم حداقل ۱۳۵ درجه که باید انتهای آن حداقل ۳ برابر قطر میلگرد باشد.
 2. قلابی است با خم حداقل ۹۰ درجه با انتهای مستقیم حداقل ۷۵ میلی متر
 3. قلابی است با خم حداقل ۱۳۵ درجه که باید انتهای آن به شمت داخل خاموت متمایل باشد.
 4. قلابی است با خم حداقل ۹۰ درجه و با انتهای مستقیم حداقل ۱۲ برابر قطر میلگرد

کلید واژه مورد استفاده:

قلاب ویژه:م۹ ص۳۲۰

۵۰:برای تعیین مقاومت فشاری متوسط بتن در یک کارگاه ساختمانی، مهندس ناظر میخواهد از نتایج آزمایشهای بتن پروژه مشابه استفاده کند. بتن سازه طرح از رده C30 میانگین مقاومت فشاری آزمون های پروژه های مشابه ۳۵ mpa ، تعداد آزمونه ها ۱۵ عدد و انحراف استاندارد از ۱۵ نمونه آزمونه برابر ۲٫۵ mpa به دست آمده است. مقاومت فشاری متوسط لازم به کدام یک از گزینه های ذیل نزدیکتر است؟

 1. ۳۲
 2. ۳۴
 3. ۳۶
 4. ۳۸

کلید واژه مورد استفاده:

مقاومت فشاری متوسط لازم( ) :م۹ ص۳۶

۵۲:در جوشکاری با جوش شیاری کششی ورق های از جنس فولاد با تنش تسلیم ۲۴۰ mpa وبا ضخامت از ۸ تا ۱۵ میلیمتر نوع الکترود های سازگار کدام می باشد؟

 1. E60 و E70 و معادل آنها
 2. فقط E60
 3. فقط E70
 4. E70 و E80 و معادل آنها

کلید واژه مورد استفاده:

الکترود سازگار با فلز پایه:م۱۰ ص۱۵۶

۵۳:در هر حال،تعداد پایه های اطمینان پیش بینی شده برای تیرهای بتن آرمه به طول هشت متر بین دو ستون باید حداقل چند عدد باشد؟

 1. ۱
 2. ۲
 3. ۳
 4. ۴

کلید واژه مورد استفاده:

پایه های اطمینان:م۹ ص۱۶۱،۱۶۳

۵۴: زمان برداشتن قالب زیرین و پایه های اطمینان برای تیرهایی که دمای مجاور سطح بتن بیشتر از ۲۵ درجه سلسیوس باشد به ترتیب حداقل چند شبانه روز باید باشد؟ (سیمان مصرفی از نوع دو میباشد و بررسی و آزمایش های ویژه ای برای تعیین این زمان ها صورت نگرفته است).

 1. ۷و۱۰
 2. ۷و۹
 3. ۱۰و۷
 4. ۳و۶

کلید واژه مورد استفاده:

قالب برداری:م۹ ص۱۶۲،۱۶۴

برداشتن پایه های اطمینان:م۹ ص۱۶۳،۱۶۴

زمان قالب برداری:م۹ ص۱۶۴

برچیدن قالب(قالب برداری):م۹ ص۱۶۴

حداقل زمان لازم برای قالب برداری:م۹ ص۱۶۴

زمان لازم برای برداشتن قالب دال ها و تیر ها:م۹ ص۱۶۴

زمان برداشتن پایه های اطمینان:م۹ ص۱۶۴

پایه های اطمینان:م۹ ص۱۶۱،۱۶۳

۵۵: حداقل بار جانبی ناشی از فشار رانش بتن تازه، با دمای حدود ۳۶ درجه سلسیوس، بر روی قالب دیوار برای حالتی که سرعت بتن ریزی در حدود ۱٫۲۵M/H باشد، حدودا چند کیلو نیوتن بر متر مربع باید در نظر گرفته شود؟

 1. ۳۰
 2. ۳۳
 3. ۴۸
 4. ۲۶

کلیدواژه مورد استفاده:

بارهای جانبی ناشی از فشار رانشی بتن تازه:م۹ ص۱۷۰

فشار رانشی بتن تازه:م۹ ص۱۷۰

۵۹: کدام عبارت در مورد نگهداری مصالح سنگی در کارگاه که برای ساخت بتن به کار خواهند رفت صحیح است؟

 1. شن های با حداکثر اندازه بیش از ۳۸ میلیمتر باید در دو گروه اندازه کمتر و بیشتر از ۲۵ میلیمتر نگهداری شوند
 2. مصالح سنگی باید در محل های جدا از هم با حداکثر اندازه های ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و بیشتر با اختلاف اندازه ۵ میلیمتر نگهداری شوند.
 3. مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه نباید جدا از همدیگر نگه داری شوند
 4. برای برداشتن سنگ دانه هایی که در لایه های افقی ریخته و انبار شده اند، باید ابتدا لایه های افقی رویی به ترتیب برداشته شوند تا از اختلاط لایه ها با همدیگر جولوگیری شود.

کلید واژه مورد استفاده:

نگهداری سنگدانه:م۹ ص۱۷

دپوی شن:م۹ ص۱۷

دپوی مصالح سنگی:م۹ ص۱۷

انبار کردن سنگدانه ها:م۹ ص۱۷