پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

در این نوشتار قصد آن داریم به بررسی تست های مطرح شده از کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸ بپردازیم. در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸ از کتاب مذکور ۱ تست مطرح شده که پاسخ آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می گردد که کتاب فوق یکی از منابع آزمون اجرا و نظارت رشته های عمران و معماری می باشد.

۷-در صورتی که در جوش های شیاری، گرده جوش بیش از مقدار مجاز باشد، چه آثاری خواهد داشت؟

۱) مخارج افزایش یافته و مقاومت در برابر خستگی کاهش می یابد.

۲) احتمال خوردگی و هزینه لبه سازی افزایش می یابد.

۳) مقاومت جوش در فشار و کشش یکسان نخواهد بود و مخارج افزایش می یابد.

۴) هزینه جوشکاری و احتمال بروز تخلخل افزایش می یابد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

گرده در جوش های شیاری:رج ص۲۲۶

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با قسمت ۱۷ صفحه ۲۲۶ کتاب راهنمای جوش

۱۷- گرده در جوش های شیاری (Slight Reinforcement on Groove Welds)

وجود گرده تا ۱٫۵ میلیمتر در جوش های شیاری قابل پذیرش است. مقادیر بیشتر باعث افزایش مخارج و کاهش مقاومت خستگی می گردد.

پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات طراحی شده کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های راهنما جوش – نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی نظارت عمران

دانلود رایگان جزوه راهنمای جوش و اتصالات جوشی آزمون نظام مهندسی

آشنایی با جوشکاری مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

دیدگاهتان را بنویسید