پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

در این نوشتار قصد آن داریم به بررسی تست های مطرح شده از کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ بپردازیم. در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ از کتاب مذکور ۲ تست مطرح شده که پاسخ آنها به شرح ذیل می باشد.

متذکر می گردد که کتاب فوق یکی از منابع آزمون اجرا و نظارت رشته های عمران و معماری می باشد.

۶-کدام یک از موارد زیر در سازه های فولادی از دلایل استفاده از پیش گرمایش به شمار نمی آید؟

۱) کاهش تنش های انقباضی در جوش و فلز پایه مجاور آن

۲) افزایش طاقت زخم در ناحیه جوش

۳) کاهش سرعت سرد شدن

۴) افزایش دمای انتقال در فلز پایه اطراف جوش

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پیش گرمایش:رج ص۳۷

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۱-۱۹  صفحه ۳۷ کتاب راهنمای جوش

بند ۱-۱۹ پیش گرمایش

پیش گرمایش که از عوامل مهم جلوگیری از ایجاد ترک در جوش می باشد، در عمل به یکی از دلایل زیر مورد استفاده قرار می گیرد.

۱) به منظور کاهش تنش های انقباضی در جوش و فلز پایه مجاور آن، به خصوص در درزهایی که درجه گیرداری آنها زیاد است.

۲) برای کاهش سرعت انجماد در گذر از محدوده دمای بحرانی (۷۲۰ تا ۹۹۰ درجه سلسیوس) به منظور جلوگیری از تردی و افزایش شکل پذیری نوار جوش و ناحیه تفتیده در فلز پایه

۳) برای کاهش سرعت سرد شدن در محدوده ۲۰۰ درجه سلسیوس برای اجاز دادن به خروج هرگونه هیدروژن جذب شده توسط مصالح جوش و ناحیه تفتیده در فلز پایه

۴) برای افزایش سرعت بحرانی مجاز سرد شدن در زیر دمایی که خطر ترک خوردگی در زیر نوار جوش از بین رفته است.

۵) به منظور افزایش طاقت زخم در ناحیه جوش

۶) کاهش دمای انتقال در فلز پایه اطراف آن

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

۷-با افزایش ضخامت ورق هایی که جوشکاری خواهند شد، احتمال وقوع ترک در نوار جوش و زیر آن بیشتر می شود. برای جلوگیری از آن کدام یک از روش های پیشگیری زیر صحیح نیست؟

۱) کاهش گیرداری درز بین ورق ها با تعبیه فاصله بین آنها

۲) استفاده از مصالح جوش کم هیدروژن

۳) کنترل سرعت انجماد با کاهش جریان الکتریسیته

۴) افزایش سرعت جوشکاری

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

روش های پیشگیرانه جلوگیری از وقع ترک:رج ص۱۵۲

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۵-۴-۹  صفحه ۱۵۲ کتاب راهنمای جوش

بند ۵-۴-۹ جمع بندی مطالب ارائه شده د رمورد ترک

برای جلوگیری از وقوع ترک روش های پیشگیرانه زیر ایجاب می شود:

الف) انتخاب دستورالعمل جوشکاری مناسب به همراه مقطع مناسب برای درز و نوار جوش و کنترل مواد مضاف

ب) کاهش گیرداری درز با تعبیه فاصله بین دو لبه ورق

پ) استفاده از مصالح جوش کم هیدروژن

ت) کنترل سرعت انجماد با کاهش شدت جریان الکتریسیته، کاهش سرعت جوشکاری و در صورت نیاز استفاده از پیش گرمایش و کنترل دما در پاس های میانی

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات طراحی شده کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های راهنما جوش – نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی نظارت عمران

دانلود رایگان جزوه راهنمای جوش و اتصالات جوشی آزمون نظام مهندسی

1 دیدگاه برای ”پاسخ تشریحی تست های راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹“

  1. سلام ببخشید یه سوالی داشتم
    چه عاملی باعث افزایش تنش های کششی در داخل نوار جوش میگردد؟ جوابشو میخواستم

دیدگاهتان را بنویسید