آشنایی با الزامات کنترل و ایمنی آب گرم کن و استفاده از آب گرم کن برای گرم کردن ساختمان

آشنایی با الزامات کنترل و ایمنی آب گرم کن و استفاده از آب گرم کن برای گرم کردن ساختمان

مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات کنترل و ایمنی آب گرم کن و استفاده از آب گرم کن برای گرم کردن ساختمان می پردازیم.

آشنایی با الزامات کنترل و ایمنی آب گرم کن و استفاده از آب گرم کن برای گرم کردن ساختمان

الزامات کنترل و ایمنی آب گرم کن و استفاده از آب گرم کن برای گرم کردن ساختمان:

الف) آب گرم کن گازی فوری باید به کنترل کننده دما، شیر خودکار کنترل جریان گاز، و سیستم جرقه زن و نظارت بر شعله مطابق استاندارد ملی ISIRI 1828 مجهز باشد.

ب) آب گرم کن باید مجهز به شیر اطمینان فشار و دما، با فشار تنظیم شده ۱۰۳۵ کیلوپاسکال و دمای تنظیم شده ۹۹ درجه سلسیوس باشد. نصب هر گونه شیر بر روی لوله خروجی شیر اطمینان مجاز نیست. انتهای لوله تخلیه شیر اطمینان باید بدون دنده باشد و تا ۳۰۰ میلیمتری کف اتاق محل نصب ادامه یابد. اتصال این لوله به شبکه فاضلاب ساختمان مجاز نیست.

پ) آب گرم کن باید به شیر تخلیه مجهز باشد. اندازه قطر شیر تخلیه باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده و دست کم برابر قطر دهانه تخلیه باشد.

ت) آب گرم کن باید با عایق گرمایی پوشانده شود، ضخامت عایق باید به اندازه ای باشد که تلفات انرژی گرمایی از سطوح خارجی آب گرم کن از ۴۷ وات بر مترمربع بیشتر نشود. در محاسبه اتلاف انرژِی، دمای محیط محل نصب باید حداکثر ۱۸ درجه سلسیوس در نظر گرفته شود.

ث) فشار کار مجاز آب گرم کن نباید از ۱۰۳۵ کیلوپاسکال کمتر باشد.

ج) اگر آب گرم کن علاوه بر تهیه و خیره آب گرم مصرفی، برای گرم کردن ساختمان هم به کار می رود، باید بوسیله سازنده برای این منظور توصیه شده باشد و دارای گواهی ساخت و آزمایش باشد.

چ) ظرفیت آب گرم کن که برای تهیه آب گرم مصرفی و نز گرم کردن ساختمان به کار می رود. باید به اندازه ای باشد که بار گرمایی ساختمان موجب کاهش دمای آب گرم مصرفی مورد نیاز نشود.

ح) در آب گرم کن های ویژه تهیه آب گرم مصرفی و تامین انرژِی گرمایی ساختمان باید مدارهای لوله کشی آب گرم مصرفی و آب گرک کننده ی ساختمان مستقل و جدا از هم باشند.

خ) دستگاه مشترک تهیه آب گرم مصرفی و آب گرم کننده ساختمان باید مجهز به سیستم کنترل دمای آب گرم مصرفی باشد تا با وجود نیاز به دمای بالتر برای گرم کردن ساختمان، دمای آب گرم مصرفی بیش از ۶۰ درجه سلسیوس نشود.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات دیگ آب گرم و بخار مطابق مبحث ۱۴

آشنایی با الزامات کانال کشی تخلیه هوای هودها

آشنایی با الزامات تامین هوای هود آشپزخانه تجاری

آشنایی با الزامات سیستم های آشکارساز دود

آشنایی با الزامات دریچه و صافی های هوا

آشنایی با الزامات آویزها و تکیه گاه های کانال هوا و دریچه بازدید

آشنایی با الزامات نصب و ظرفیت آب گرم کن

دیدگاهتان را بنویسید