آشنایی با ضوابط بازرسی ظاهری الکترودها مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

آشنایی با ضوابط بازرسی ظاهری الکترودها مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

آشنایی با ضوابط بازرسی ظاهری الکترودها مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی ویرایش سال ۹۰ یکی از منابع آزمون نظارت و اجرا عمران و معماری می باشد. در این نوشتار به بررسی ضوابط ظاهری بازرسی الکترودها می پردازیم.

آشنایی با ضوابط بازرسی ظاهری الکترودها مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

تعریف پارتی:

الکترودهایی که دارای نوع و قطر یکسان بوده و روش ساخت واحدی داشته و یک جا عرضه می شوند.

برای الکترودهای مخصوص جوشکاری فولادهای ساختمانی حداکثر وزن پارتی ۲۰ تن و برای الکترودهای جوشکاری فولادی ویژه حداکثر وزن هر پارتی ۵ تن می باشد.

ضوابط بازدید ظاهری:

الف) بازدید ظاهری و اندازه گیری باید با برداشتن تا ۰/۵ درصد الکترودها از محل های مختلف هر پارتی (که از ۱۰ عدد الکترود کمتر نباشد) و بررسی آنها صورت پذیرد.

ب) بازدید ظاهری الکترودها بدون استفاده از وسایل بزرگ نما انجام می شود.

پ) از هر تن الکترود حداقل ۳ الکترود برای هر یک از موارد کنترل ظاهری (استحکام روکش- وضعیت ظاهری، مقاومت در مقابل رطوبت و هم مرکز نبودن) انتخاب می شود.

ت) برای کنترل کیفیت جوشکاری  آزمایش های مکانیکی و غیره به تعداد لازم نسبت به قطر الکترود و حجم آزمایش نمونه گیری انجام می شود.

ث) لخت بودن الکترود روکش دار تا قطر ۶ میلیمتر، حداکثر تا نصف قطر و برای الکترود بزرگتر، حداکثر ۳ میلیمتر از سر الکترود مجاز است.

ج) روکش نباید بیش از ۲ ترک مویی و به طول بیشتر از ۱۲ میلیمتر داشته باشد.

چ) الکترودهای تا قطر ۳ میلیمتر را از فاصله یک متری آزادانه و به طور افقی بر روی صفحه فولادی رها می کنند.

ح) الکترودهای با قطر بزرگتر از ۳ میلیمتر را از نیم متری آزادانه و به طور افقی بر روی صفحه فولادی رها می کنند.

خ) روکش الکترود باید با میله الکترود هم مرکز باشد، و به طور یکنواخت میله را پوشانده باشد.

د) روکش الکترود باید در مقابل رطوبت مقاومت کند و پس از آنکه به مدت ۲۴ ساعت در آب ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد قرار گرفت علامت خرابی در آن پدیدار نگردد و چسبندگی خود را از دست ندهد.

ذ) روکش الکترود باید محکم، با دوام، بدون ترک و یکنواخت باشد.

ر) برجستگی ها و سوراخ های تکی به اندازه حداکثر یک چهارم ضخامت روکش مجاز است.

ز) فرورفتگی ناحیه ای نباید تعداشان بیش از سه و طول شان بیش از ۲ میلیمتر و عمق شان بیش از نصف ضخامت روکش باشد.

س) منفذها نباید تعداشان بیش از ۳ عدد در هر ۱۰ میلیمتر طول روکش بوده و قطر هر منفذ بیش از ۲ میلیمتر و عمق آن از نصف ضخامت روکش بیشتر باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات طراحی شده کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های راهنما جوش – نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با عیوب اصلی جوش مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

آشنایی با پنج دستورالعمل برای حصول کیفیت در جوش ساختمانی

آشنایی با ترک خوردگی جوش مطابق راهنمای جوش و اتصالات جوشی

آشنایی با نگهداری الکترودهای روکش دار مطابق با راهنمای جوش و اتصالات جوشی

دیدگاهتان را بنویسید