پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برارب حریق – Building Fire Protection) یکی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا عمران)، طراحی، نظارت و اجرا رشته های معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون طراحی تاسیسات برقی در مهرماه ۱۳۹۹می پردازیم. از این مبحث ۱ تست در آزمون مذکور مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۴۲-مطابق مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان کدام یک از گزینه های زیر در خصوص حفظ تداوم روشنایی مسیرهای خروجی که مستلزم تعویض منبع برق می باشد، صحیح است؟

۱) در صورت استفاده از ژنراتورهای اضطراری که به صورت خودکار عمل می کند وقفه ایجاد شده در روشنایی نباید از ۱۵ ثانیه بیشتر باشد.

۲) در صورت استفاده از ژنراتورهای اضطراری که به صورت خودکار عمل می کند وقفه ایجاد شده در روشنایی نباید از ۱۰ ثانیه بیشتر باشد.

۳) در صورت استفاده از ژنراتورهای اضطراری که به صورت خودکار عمل می کند وقفه ایجاد شده در روشنایی نباید از ۵ ثانیه بیشتر باشد.

۴) باید از برق بدون وقفه (ups) استفاده شود، وقفه ایجاد شده در روشنایی باید صفر ثانیه باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

برق اضطراری:م۳ ص۱۰۶

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق بند ۳-۶-۸-۴ صفحه ۱۰۶ مبحث سوم

بند ۳-۶-۸-۴: در مواردی که حفظ تداوم روشنایی مسیرهای خروج مستلزم تعویض منبع تامین برق باشد، تعویض باید طوری پیش بینی شود که وقفه محسوسی در روشنایی راه های خروج ایجاد نگردد. چنانچه از ژنراتورهای اضطراری استفاده می شود، شبکه باید به طور خودکار عمل کند و وقفه ایجاد شده در روشنایی از ۱۰ ثانیه پبیشتر نشود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان – حفاظت ساختمان ها در برابر حریق (تست تالیفی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۵ ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون عمران اجرا مهر۹۸

پاسخ تشریحی ت

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

ست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید