پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون معماری نظارت مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون معماری نظارت مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون معماری نظارت مهر۹۹

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برارب حریق – Building Fire Protection) یکی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا عمران)، طراحی، نظارت و اجرا رشته های معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون نظارت معماری در سال ۹۹ می پردازیم. از این مبحث ۳ تست در آزمون مذکور مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۱۱-الزامات درجه مقاومت دیوارهای خارجی با ساختار نوع ۱- الف و فاصله مجزا سازی حریق به میزان ۴ متر در یک ساختمان حاوی مواد منفجره چند ساعت است؟

۱)۲:۳۰ ساعت

۲) ۳ ساعت

۳) ۱ ساعت

۴) ۲ ساعت

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

فاصله مجزاسازی حریق:م۳ ص۳۷،۳۸،۷۶،۱۴۸،۱۵۰

مقاومت دیوار خارجی در برابر آتش:م۳ ص۳۷

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق جدول ۳-۲-۶ صفحه ۳۲ و جدول ۳-۳-۲-ب صفحه ۳۸ مبحث سوم

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون معماری نظارت مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون معماری نظارت مهر۹۹

۲۲-کدام ساختار دوربند شفت آسانسور در برابر آتش برای ساختمانی با ارتفاع ۵ طبقه روی زمین صحیح است؟

۱) از نوع غیر قابل سوختن و حداقل ۱ ساعت مقاوم در باربر آتش

۲) باید حداقل ۱ ساعت مقاوم در برابر آتش

۳) از نوع غیرقابل سوختن و حداقل ۱/۵ ساعت مقاوم در برابر آتش

۴) از نوع غیرقابل سوختن و حداقل ۲ ساعت مقاوم در برابر آتش

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

درجه بندی مقاومت در برابر آتش:م۳ ص۱۵۷

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق بند ۳-۸-۶-۴ صفحه ۱۵۷ مبحث سوم

بند ۳-۸-۶-۴ ساختار دوربند شفت در ساختتمان های با ارتفاع ۴ طبقه روی تراز زمین یا بیشتر باید از نوع غیرقابل سوختن و حداقل دو ساعت مقاوم در برابر آتش باشد. برای ساختمان های با ارتفاع کمتر از ۴ طبقه، دوربند شفت باید حداقل یک ساعت مقاوم در برابر آتش باشد.

۲۳-ارتفاع نصب جعبه های هشدار دستی و زنگ اعلام حریق برای ساختمان هایی که استفاده از آنها الزامی است به ترتیب چند سانتی متر است؟

۱) ۱۱۰ تا ۱۴۰ – ۲۱۰ سانتی متر بالاتر از کف طبقه

۲) در ارتفاع ۱۰۰-۱۸۰ تا ۲۱۰ سانتی متر بالاتر از کف طبقه

۳) ۱۱۰ تا ۱۲۰ – ۲۱۰ سانتی متر بالاتر از کف طبقه

۴) ۹۰ تا ۱۲۰ – ۲۰۰ سانتی متر بالاتر از کف طبقه

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

زنگ اعلام حریق:م۳ ص۶۱

ارتفاع جعبه هشدار تا کف زمین:م۳ ص۶۱

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با مورد (۳) بند ۳-۵-۷-۳ و بند ۳-۵-۷-۴ صفحه ۶۱ مبحث سوم

مورد ۳ بند ۳-۵-۷-۳ ارتفاع جعبه تا کف زمین بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ سانتی متر در نظر گرفته شود.

بند ۳-۵-۷-۴ ارتفاع نصب آژیرها باید ۲/۱ متر باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان – حفاظت ساختمان ها در برابر حریق (تست تالیفی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۵ ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید