پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برارب حریق – Building Fire Protection) یکی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا عمران)، طراحی، نظارت و اجرا رشته های معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰ می پردازیم.

۱۷-کدام یک از عبارات زیر برای راه های خروج از بنا و فرار از حریق صحیح نمی باشد؟

۱) استفاده از پله های قوسی ا حفظ و رعایت شرایطی در ساختمان مجاز است.

۲) استفاده از پله های مارپیچ در برخی از واحدهای اداری مجاز است.

۳) عرض مفید پله های مارپیچ نباید کمتر از ۶۵ سانتی متر باشد.

۴) ارتفاع هر پله مارپیچ در صورت مجاز بودن نباید از ۲۰ سانتیمتر بیشتر در نظر گرفته شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پله های قوسی:م۳ ص۹۲

پله های مارپیچ:م۳ ص۹۲

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق بند ۳-۶-۴-۳-۶ و بند ۳-۶-۴-۳-۷ صفحه ۹۲ مبحث سوم

بخش (ب) بند ۳-۶-۴-۳-۷: ارتفاع هر پله از ۲۴ سانتیمتر بیشتر نباشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان – حفاظت ساختمان ها در برابر حریق (تست تالیفی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۵ ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون عمران اجرا مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹ (قسمت اول)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹ (قسمت دوم)

دیدگاهتان را بنویسید