پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برارب حریق – Building Fire Protection) یکی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا عمران)، طراحی، نظارت و اجرا رشته های معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون طراحی تاسیسات برقی در مهرماه ۱۳۹۹می پردازیم. از این مبحث ۱ تست در آزمون مذکور مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۲۳-مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در یک ساختمان بلند مرنبه چنانچه برای سیستم برق اضطراری از ژنراتور در داخل ساختمان استفاده شود، کدام یک از گزینه های زیر برای شروع دستی برق اضطراری صحیح است ؟

۱) باید یک کنترل برای شروع دستی در ایستگاه کنترل مرکزی پیش بینی کرد

۲) باید یک کنترل برای شروع دستی در مرکز پمپ آتش نشانی پیش بینی کرد

۳) باید یک کنترل برای شروع دستی در فضای امن پیش بینی کرد

۴) شروع دستی برق اضطراری تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

اتاق ژنراتور:م۳ ص۱۸۸

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق بند ۳-۱۰-۴-۴-۱ صفحه ۱۸۸ مبحث سوم

بند ۳-۱۰-۴-۴-۱: چنانچه برای سیستم برق اضطراری از یک مجموعه ژنراتور در داخل ساختمان استفاده شود، این سیستم باید در یک اتاق جداسازی شده با دیوارها و سقف مانع حریق با درجه دو ساعت مقاومت در برابر آتش قرار گیرد. یک منترل برای شروع دستی نیز باید در ایستگاه کنترل مرکزی تعبیه شده باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان – حفاظت ساختمان ها در برابر حریق (تست تالیفی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۵ ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون عمران اجرا مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید