پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان با عنوان پدافند غیرعامل یکی از منابع آزمون صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته عمران، صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، رشته شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار قصد آن داریم که به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ بپردازیم. از این مبحث ۲ تست در آزمون نظارت مهر ۹۹ مطرح شده که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۱۸-کدام یک از عبارات زیر در مورد یک ساختمان مقاوم در برابر انفجار صحیح نیست؟

۱) به طور کلی استفاده از دیوارهای بنایی باربر مجاز نمی باشد

۲) عناصر غیرساختمانی به نحو مناسب به سازه و یا اجزا ساختمانی متصل شوند.

۳) دیوارهای غیرباربر باید دارای اتصال لازم به سازه باشند.

۴) اتصالات اجزا غیراسزه ای باید براساس حداقل های موجود در آیین نامه ۲۸۰۰ و بر مبنای خطر لرزه ای خیلی زیاد طرح شوند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

اجزای غیرسازه ای:م۲۱ ص۲۶

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بندهای ۲۱-۲-۳-۵-۲ و ۲۱-۲-۳-۵-۴ و ۲۱-۲-۳-۵-۵ صفحه ۲۶ و ۲۷ مبحث بیست و یکم

بند ۲۱-۲-۳-۵-۲ دیوارهای غیرباربر باید دارای اتصال لازم به سازه باشند.

بند ۲۱-۲-۳-۵-۴ عناصر غیرساختمانی (مانند کتابخانه، قفسه، ویترین، کمد، دکور) به نحو مناسب، به سازه و یا اجزا ساختمانی متصل شوند.

بند ۲۱-۲-۳-۵-۵ اتصالات اجزای غیرسازه ای و تزئینات داخلی، باید براساس حداقل های اشاره شده در آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) و بر مبنای خطر لرزه خیزی خیلی زیاد طرح شوند.

۱۹-حداقل سطح عملکرد برای یک ساختمان بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی، برای سطح خطر انفجار ۳ کدام یک از عملکردهای زیر است؟

۱) سطح عملکرد III

۲) سطح عملکرد IV

۳) سطح عملکرد I

۴) سطح عملکرد II

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سطوح عملکرد اعضای سازه ای و غیرسازه ای:م۲۱ص۵

گروه بندی ساختمان ها:م۲۱ ص۶

حداقل سطح عملکرد اجزای ساختمان ها:م۲۱ ص۹

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با جدول ۲۱-۱-۲ صفحه ۶ و جدول ۲۱-۱-۴ صفحه ۹ مبحث بیست و یکم

مطابق جدول ۲۱-۱-۲ ساختمان صورت تست در گروه ۲ و درجه اهمیت آن بسیار زیاد است.

مطابق جدول ۲۱-۱-۴ برای سطح خطر انفجار ۳ و گروه ساختمانی ۲ حداقل سطح عملکرد اجزای ساختمانی ایمنی جانی خواهد بود.

سطح عملکرد طبق جدول ۲۱-۱-۱ سطح عملکرد II می باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تستی مبحث ۲۱ (پدافند غیر عامل) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آزمایشی آنلاین مبحث ۲۱ ( پدافند غیر عامل ) ویرایش ۱۳۹۵

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید