پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۰ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۰ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

مبحث بیستم (علائم و تابلو ها) که جزو منابع آزمون نظام مهندسی رشته های شهرسازی، عمران اجرا، معماری (نظارت، طراحی و اجرا) میباشد،که از این مبحث در آزمون مهر ۹۹ برای رشته معماری نظارت ۲ عدد سوال آورده شده و در زیر پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۰ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹ را برای داوطلبان عزیز قرار داده ایم.

۷-درج کدام شناسه بر روی لوله های روکار انتقال سیالات در کارگاه ها اجباری است؟

۱) نحوه تعمیر و حفاظت فیزیکی لوله

۲) محتوی لوله- جهت جریان

۳) نوع و استاندارد لوله- نحوه نگهداری از لوله

۴) رنگ آمیزی اولویتی کنترل دوره ای

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

لوله انتقال سیالات:م۲۰ ص۵۵

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با بند ۲۰-۶-۴-۱-۱ صفحه ۵۵ مبحث بیستم

بند ۲۰-۶-۴-۱-۱ بر روی لوله های انتقال سیالات باید علائمی منطبق با محتوی لوله و جهت جریان آن (مشخص شده با پیکان) نصب شود. در صورتی که عامل خطر، دما یا فشار سیال باشد، مقدار آن نیز باید درج شود.

۱۶-مفهوم این علامت چیست؟پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۰ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

۱) تقاطع لوله های آب و کابل برق

۲) مسیر عبور کابل برق

۳) از آب استفاده نکنید

۴) تقاطع لوله های آب و کابل برق

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

علائم ایمنی اضطراری با نصب در بیرون ساختمان ها و کارگاه های حاوی مخازن سیالات:م۲۰ ص۵۹

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با شکل شماره ۲۷ صفحه ۵۹ مبحث بیستم

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۰ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲۰ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات (تست تالیفی) مبحث بیستم (علائم و تابلو ها)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۰ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود دفترچه سوالات آزمون ورود به حرفه مهر ۹۹ (نظام مهندسی – نظام کاردانی – معماران تجربی)

فیلم آموزشی مباحث

دیدگاهتان را بنویسید