پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۰ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۰ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۰ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها یکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا عمران، صلاحیت های نظارت و اجرا رشته معماری و صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹ می پردازیم. در این آزمون از مبحث ۱۳، ۲ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۱۸-در ساختمانی که بخشی از کابل برق از زیر سنگ چین های حیاط باعبور می کند و ساختمان نیز دارای درز انبساط است کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) لوله محافظ کابل که از زیر سنگ چین عبور می کند نباید پلاستیکی باشد، کابل ها نباید از درز انبساط عبور کنند.

۲) لوله های محافظ کابل که از زیر سنگ چین عبور می کند نباید پلاستیکی باشد، کابل های حفاظت شده می توانند از درز انبساط عبور کنند.

۳) لوله های محافظ کابل که از زیر سنگ چین عبور می کند می تواند پلاستیکی باشد، کابل ها نباید از درز انبساط عبور کنند.

۴) لوله محافظ کابل که از زیر سنگ چین عبور می کند می تواند پلاستیکی باشد، کابل های حفاظت شده می توانند از درز انبساط عبور کنند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

لوله محافظ کابل:م۱۳ ص۸۸

سنگ چین:م۱۳ ص۸۸

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۱۳-۷-۲-۵-۱۲ صفحه ۸۸ مبحث سیزدهم

بند ۱۳-۷-۲-۵-۱۲ کابل ها و سایر هادی های الکتریکی در عبور از درز انبساط ساختمان باید طوری اجرا گردند که حرکت درز انبساط به آنها آسیب نرساند.

۱۹-برای یک ساختمان با کاربری سینما، کدام مجموعه از سیستم های تاسیسات الکتریکی زیر الزامی است؟

۱) سیستم برق بدون وقفه با تغذیه از دو منبع متفاوت، سیستم تلفن، سیستم صوتی

۲) سیستم فرمان حسگر زلزله، سیستم صوتی، سیستم تلویزیون مدار بسته

۳) سیستم روشنایی ایمنی، آنتن مرکزی، شبکه کامپیوتر

۴) سیستم اعلام حریق، سیستم احضار، سیستم تلویزیون مدار بسته

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سیستم اعلام حریق:م۱۳ ص۶۴،۶۵،۹۹،۱۰۴

سیستم احضار:م۱۳ ص۹۹،۱۰۴

حداقل سیستم های جریان ضعیف الزامی:م۱۳ ص۱۰۲

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۱۳-۵-۶-۳-۶ صفحه ۶۹ جدول ۱۳-۹-۱-۸ صفحه ۱۰۲مبحث سیزدهم

بند ۱۳-۵-۶-۳-۶ در تالارهای سینماو تاتر، در هنگام نمایش، شدن روشنایی متسط ایمنی، نباید از ۲ لوکس کمتر باشد. به شزط آنکه در صورت به کار افتادن سیستم اعلام حریق و آتش سوزی روشنایی محیط و شدت آن به خودکار به حالت اولیه باز گردد. علائم روشن (خروج) باید در بالای همه درهای خروجی و راه های خروج الزامی نصب و مقررات ردیف های ۱۳-۵-۶-۳ و ۱۳-۵-۶-۳-۵ نیز باید رعایت شود.

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۰ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای  تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

جزوات تاسیسات برقی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی آزمون معماری اجرا مهر۹۶

آشنایی و دانلود مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات‌برقی ساختمان (نشریه ۱۱۰) جلد اول

معرفی و دانلود مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات‌برقی ساختمان (نشریه ۱۱۰) جلد دوم

آشنایی و دانلود آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید