پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

به گزارش کلید واژه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از منابع آزمون رشته های عمران (نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی و نظارت)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد.

در این نوشتار به بررسی سوال مطرح شده از مبحث دوم در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹ می پردازیم.

۵۵-کدام یک از گزینه های زیر در مورد تحویل کارگاه در قراردادهای مربوط به اجرای ساختمان صحیح بوده و چنانچه در قرارداد تاریخ معینی بریا تحویل کارگاه پیش بینی نشده باشد، تحویل آن حداکثر چند روز بعد از تاریخ امضاء قرارداد است؟

۱) صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را با حضور ناظر پروژه بدون متصرف و معارض با صورتجلسه کتبی تحویل مجری یا سازنده بدهد- ۱۵ روز.

۲) صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون تصرف و معارض طی صورتجلسه کتبی تحویل مجری یا سازنده بدهد- ۳۰ روز.

۳) مجری متعهد است با اطلاع و حضور ناظر و بدون هرگونه متصرف و معارض محل اجرای ساختمان را تحویل گرفته و یک نسخه از صورتجلسه را به مرجع صدور پروانه ارسال نماید- ۱۵ روز.

۴) صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون تصرف و معارض تحویل ناظر بدهد- ۳۰ روز.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تحویل کارگاه:م۲ ص۱۳۸،۱۶۲

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با بند ۱۳-۱ صفحه ۱۳۸ مبحث دوم

۱-۱۳ صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون تصرف و معارض طی صورتجلسه کتبی تحویل مجری بدهد. چنانچه تاریخ معینی جهت تحویل کارگاه در قرارداد پیش بینی نشده باشد، تحویل آن نباید بیش از ۳۰ روز از تاریخ امضای قرارداد به طول انجامد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۲

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث دوم مقررات ملی و قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲ در آزمون معماری نظارت

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری – ۱۳۸۴ )

دیدگاهتان را بنویسید