پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

به گزارش کلید واژه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از منابع آزمون رشته های عمران (نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی و نظارت)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد.

در این نوشتار به بررسی سوال مطرح شده از مبحث دوم در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹ (یک سوال مطرح شده) می پردازیم.

۶۰-در نظر است یک ساختمان مدرسه متوسطه با ۵ طبقه از روی شالوده در شهر کرمانشاه و به مساحت ۱۸۰۰ مترمربع احداث شود کدام یک از گزینه های زیر در مورد صلاحیت های طراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکی و برقی در این ساختمان صحیح است؟

۱) تهیه طرح طرح توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه ۲ یا بالاتر و نظارت بر طرح توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه ۳ و بالاتر.

۲) تهیه طرح طرح توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه ۳ یا بالاتر و نظارت بر طرح توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه ۲ و بالاتر.

۳) تهیه طرح طرح و نظارت توسط مهندسان پایه ۲ یا بالاتر .

۴) تهیه طرح طرح توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه ۱ یا بالاتر و نظارت بر طرح توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه ۲ و بالاتر.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

گروه ساختمان:م۲ ص۸۰

طبقه بندی صلاحیت مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی:م۲ ص۸۴

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق جدول شماره ۱۱ صفحه ۸۰ و  جدول شماره ۱۳ صفحه ۸۴ مبحث دوم

براساس جدول ۱۱ صفحه ۸۰ مقررات ملی ساختمان، ساختمان ۵ طبقه و ۱۸۰۰ مترمربعی گروه ب محسوب می شود و براساس جدول ۱۳ نیاز به مهندس طراح پایه ۲ و بالاتر و مهندس ناظر پایه ۳ و بالاتر دارد.

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۲

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث دوم مقررات ملی و قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲ در آزمون معماری نظارت

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری – ۱۳۸۴ )

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مرداد ماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید