پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

به گزارش کلید واژه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از منابع آزمون رشته های عمران (نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی و نظارت)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد.

در این نوشتار به بررسی سوال مطرح شده از مبحث دوم در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰ (دو سوال مطرح شده) می پردازیم.

۵۸-در صورت تکمیل ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجاری ساختمان، مجری چه زمانی می تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید؟

۱) زمانی که پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی کلیه پروژه های ساختمانی در دست اجرای او با تایید مرجع صدور پروانه و سازمان استان برابر ۷۰ درصد باشد.

۲) زمانی که پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی هر یک از واحدهای ساختمانی در دست اجرای او به تایید ناظر پروژه و مرجع صدور پروانه ساختمان ۷۰ درصد باشد.

۳) زمانی که حداقل یکی از پروژه های ساختمانی در دست اجرا به اتمام رسیده و گواهی اتمام کار توسط ناظر هماهنگ کننده صادر شده باشد.

۴) زمانی که گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی هر یک از واحدهای ساختمانی در دست اجرای او به تایید ناظر هماهنگ کننده و سازمان استان برابر ۷۵ درصد باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای ساختمان:م۲ ص۴۰

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۸-۴-۴ صفحه ۴۰ مبحث دوم

بند ۸-۴-۴: مجری زمانی میتواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید کـه گـزارش پیشـرفت فیزیکـی عملیـات اجرایی هر یک از واحدهای ساختمانی در دست اجرای او برابر ۷۵درصد باشد و مراتب مورد تاییـد نـاظر هماهنگ کننده و سازمان استان قرار گیرد.

۵۹-براساس مفاد قراردادهای اجرای ساختمان (بامصالح) نحوه محاسبه ایوان ها و بالکن های مسقف که دارای دو طرف دیوار باشد در محاسبات سطح زیربنا چگونه است؟

۱) کل سطح آنها در محاسبات منظور می شود.

۲) ۲/۳ سطح آنها در محاسبات منظور می شود.

۳) ۱/۳ سطح آنها در محاسبات منظور می شود.

۴) ۱/۲ سطح آنها در محاسبات منظور می شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

محاسبات سطح زیربنا:م۲ ص۱۵۴

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۸-۴-۴ صفحه ۱۵۴ مبحث دوم

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۲

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث دوم مقررات ملی و قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲ در آزمون معماری نظارت

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری – ۱۳۸۴ )

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مرداد ماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید