پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان تاسیسات بهداشتی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا) رشته عمران و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد و طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث شانزدهم ویرایش سال ۹۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸ می پردازیم. در این آزمون ۲ تست از مبحث فوق مطرح شده است پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۴۸-ساختمان کوچک رستورانی با تعداد کارکنان ۳ نفر (یک زن و دو مرد)، که در طول روز ۷۰ نفر مراجعه کننده دارد، در فضای یک پارک محله واقع شده است، حداقل تعداد سرویس بهداشتی (توالت) چند سرویس می باشد؟

۱)۱

۲) ۲

۳) ۴

۴) ۳

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

حداقل تعداد لوازم بهداشتی بر حسب تعداد استفاده کنندگان:م۱۶ ص۲۹

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با مورد (ث) بند ۱۶-۲-۳-۱ صفحه ۲۸ مبحث شانزدهم

مطابق با مورد (ث) بند ۱۶-۲-۳-۱ صفحه ۲۸ و جدول ۱۶-۲-۳-۲ صفحه ۲۹ مبحث شانزدهم

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

۴۹-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱)معبرهایی که برای لوله گذاری در مجاورت پی ساختمان حفر می شود، نباید زیر خط ۴۵ درجه ای که از سطح باربر پی رسم شده باشد، قرار گیرد.

۲) در داخل چاه آسانسور نصب هرگونه پمپ مجاز نیست.

۳) اگر روی بام مستوی که برای تردد در نظر گرفته نشده است با شن پوشیده باشد، قطر یا پهنای سوراخ های شبکه روی دهانه خروج آب باران می تواند ۲۰ میلیمتر باشد.

۴) در لوله کشی ساختمان لوله ها باید به نحوی اجرا شوند که امکان هیچ حرکتی را نداشته باشند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

معبر برای لوله گذاری در مجاورت پی ساختمان:م۱۶ ص۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۱۶-۱-۹-۵ صفحه ۷ مبحث شانزدهم

بند ۱۶-۱-۹-۵ معبرهایی که برای لوله گذاری در مجاورت پی ساختمان حفر می شود نباید زیر خط ۴۵ درجه ای که از سطح باربر پی رسم شده باشد، قرار گیرد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۶ شانزدهم – تاسیسات بهداشتی ساختمان (این تست ها تالیفی میباشد)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان از سوالات تالیفی تاسیسات بهداشتی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

بررسی الزامات و ضوابط لوله کشی آب باران در ساختمان ها بر اساس مبحث ۱۶

دیدگاهتان را بنویسید