پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان تاسیسات بهداشتی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا) رشته عمران و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد و طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث شانزدهم ویرایش سال ۹۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹ می پردازیم. در این آزمون ۱ تست از مبحث فوق مطرح شده است پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۴۱-در یک مجموعه سروریس های بهداشتی عمومی شامل ۶ عدد توالت تخت شرقی، حداقل تعداد لوله های افقی فاضلاب و اندازه قطر نامی آنها چند میلیمتر است؟

۱) ۲ لوله- ۱۲۵ میلیمتر

۲) ۱ لوله- ۱۵۰ میلیمتر

۳) ۲ لوله- ۱۰۰ میلیمتر

۴) ۱ لوله- ۱۰۰ میلیمتر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

شاخه های افقی، لوله های قائم، دوخم:م۱۶ ص۸۷،

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با مورد (۵ و ۶) بند ۱۶-۴-۲-۵ صفحه ۸۷ مبحث شانزدهم

مورد (۵) بند ۱۶-۴-۲-۵ حداکثر قطر نامی شاخه افقی فاضلاب نباید بزرگتر از ۱۰۰ میلیمتر باشد

مورد (۶) بند ۵-۴-۲-۵ به هر شاخه افقی فتضلاب نباید بیش از ۵ توالت عمومی یا ۸ توالت خصوصی متصل شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۶ شانزدهم – تاسیسات بهداشتی ساختمان (این تست ها تالیفی میباشد)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان از سوالات تالیفی تاسیسات بهداشتی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

بررسی الزامات و ضوابط لوله کشی آب باران در ساختمان ها بر اساس مبحث ۱۶

دیدگاهتان را بنویسید