پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث 11 مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان «طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها» یکی از منابع آزمون نظام مهندسی در رشته های عمران (نظارت، اجرا)، معماری (نظارت و اجرا) می باشد. در ادامه بررسی های تست های آزمون نظارت عمران مهر ۹۸ به بررسی ۳ تست مطرح شده از مبحث ۱۱ در این آزمون می پردازیم که پاسخ تشریحی این تست ها به شرح ذیل می باشد.

۴۹-به علت هم مرکز نبودن سوراخ ها در دو ورق که با پیچ بهم بسته می شوند، امکان هم راستا کردن سوراخ ها و عبور دادن پیچ و بستن آن وجود ندارد، کدام یک از گزینه های زیر برای حل مشکل صحیح تر است؟

۱) تعویض هر دو قطعه همواره الزامی است.

۲) می توان از واشرهای کشش سنج استفاده کرد.

۳) تعویض یکی از قطعات همواره الزامی است

۴) در صورت مجاز بودن از نظر طراح اتصال، می توان با وسیله مناسب سوراخ پیچ ها را گشاد کرد و از پیچ با قطر بزرگتر استفاده نمود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

حد بست اولیه:م۱۱ ص۱۸

برقو:م۱۱ ص۱۸

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۱-۸-۳-۲۹ صفحه ۱۸ مبحث یازدهم

بند ۱۱-۱-۸-۳-۲۹ حد بست اولیه نشان دهنده حالتی است که تمامی سطوح یک اتصال در تماس کامل با یکدیگر باشند، اگر در این وضع، فضایی بین سطوح اتصال موجود باشد به نحوی که تماس کامل برقرار نشود، باید اتصال باز شود و پس از قرار دادن ورق پر کننده مناسب و انجام اصلاحات لازم، تماس کامل برقرار شود. اگر نتوان سوراخ های پیچ ها را به وسیله میله های تنظیم در یک راستا قرار دا، می توان در صورت مجاز بودن از نظر طرح اتصال، با استفاده از برقو، سوراخ پیچ ها را گشاد کرد و از پیچ های با قطر بزرگتر استفاده نمود.

۵۰-در پانل های دیواری باربر از سیستم پیش ساخته سبک سه بعدی، رواداری ابعاد چشمه چند میلیمتر است؟

۱) ±۲

۲) ±۳

۳) ±۵

۴) ±۱۰

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

رواداری ابعادی پانل های پیش ساخته سبک سه بعدی (سیستم ۳D):م۱۱ ص۹۰

رواداری ها (سیستم ۳D):م۱۱ ص۹۰

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به ردیف ۴ جدول ۱۱-۵-۱ صفحه ۹۰ مبحث یازدهم

پاسخنامه تست های مبحث یازدهم در آزمون عمران نظارت مهر ۹۸

۵۱-در سیستم قاب فولادی سبک، برای محافظت از خوردگی ورق های قاب فولادی سرد نورد شده از چه نوع آلیاژی باید پوشش داشته باشند؟

۱) نیکل – منیزیم

۲) اپوکسی

۳) نیکل

۴) روی – آلومینیوم

کلید واژه مورد استفاده در این تست:

قاب فولادی سبک(LSF):م۱۱ ص۲۷،۲۹

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۲-۲-۱-۷ صفحه ۲۹ مبحث یازدهم

بند ۱۱-۲-۲-۱-۷ ورق های قاب فولادی سرد نورد شده باید با پوشش محافظ از خوردگی با آلیاژ روی – آلومینیوم طبق استانداردهای معتبر پوشانده شود.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی می توانند برای موفقیت در آزمون از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات (تست تالیفی) مبحث یازدهم (طرح و اجرای ساختمان صنعتی) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

فیلم آمادگی مبحث ۱۱ ویژه آزمون نظام مهندسی (کد S36-10)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۱ و ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث یازدهم مقررات ملی در آزمون عمران اجرا مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

دانلود فایل مبحث ۱۱ ویرایش ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید