پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ (قسمت اول)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ (قسمت اول)

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی از منابع آزمون صلاحیت های (محاسبات، نظارت، اجرا، ارزیابی طرح و اجرای بهسازی، طرح و اجرای گود پی و سازه نگهبان) رشته عمران و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث دهم ویرایش سال ۹۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ می پردازیم. در این آزمون ۸ تست از مبحث دهم مطرح شده است که که پاسخ ۴ تست آن به شرح ذیل می باشد.

۳۵-در مورد نوع آزمایش غیرمخرب جوش شیاری ورق اتصال زیرسری اتصال گیردار از پیش تایید شده تیر به ستون و همچنین حداقل درصد آزمایش مورد نیاز این جوش ها کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) رنگ نافذ- ۱۰۰ درصد

۲) فراصوت- ۳۰ درصد

۳) رنگ نافذ- ۳۰ درصد

۴) فراصوت- ۱۰۰ درصد

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

آزمایش غیرمخرب جوش هنگام تولید و نصب:م۱۰ ص۲۶۳

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با جدول ۱۰-۴-۱ صفحه ۲۶۳ مبحث دهم

۳۶-کدام یک از جملات زیر در خصوص اتصالات پیچی پیش تنیده صحیح نیست؟

۱) اضافه پیچاندن مهره ها به علت آنکه ممکن است در پیچ سبب ایجاد نیروی کششی بیشتر از مقادیر مشخص شده باشد، مجاز نیست.

۲) استفاده از ورق پر کننده با مقاومت نظیر قطعات اتصال و ضخامت یکنواخت برای جفت کردن آنها مجاز است.

۳) استفاده مجدد از پیچ های پیش تنیده باز شده مجاز نیست.

۴) برای اطمینان از حصول پیش تنیدگی باید حتما از آچار مدرج استفاده نمود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پیش نصب:م۱۰ ص۲۶۳

کنترل پیش تنیدگی پیچ ها:م۱۰ ص۲۶۶

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۱۰-۴-۴-۶-۳ صفحه ۲۶۶ مبحث دهم

بند ۱۰-۴-۴-۶-۳ کنترل پیش تنیدگی پیچ ها

برای پیچ های پرمقاومت به کار گرفته شده در اتصالات اصطکاکی، نیروی پیش تنیدگی لازم برای سفت کردن پیچ ها باید مطابق با مقادیر جدول ۱۰-۲-۹-۷ اختیار شود. لازم به ذکر است که با پیچاندن اضافی مهره ها ممکن است کشش پیچ از مقادیر جدول ۱۰-۲-۹-۷ بیشتر شوند که این موضوع مشکلی برای طرح ایجاد نخواهد کرد.

پاسخ سوالات میحث ۱۰ عمران نظارت مهر ۹۹

۳۷-در یک سازه فولادی با سیستم قاب خمشی ویژه در خصوص مصالح مصرفی کدام یک از عبارت زیر صحیح نیست؟

۱) در وصله ستون های غیرباربر جانبی باید طاقت نمونه شیار داده شده شارپی استاندارد فلز جوش در دمای ۱۸- درجه سلسیوس، حداقل ۲۷ ژول باشد.

۲) برای کلیه جوش ها، اعم از نفوذی یا غیرنفوذی باید آزمایش های مورد نیاز شارپی استاندارد فلز جوش انجام شود.

۳) مقاومت کششی نهایی مصالح فولادی حداقل باید ۱/۲ برابر مقاومت حد تسلیم باشد.

۴) در اتصالات با جوش نفوذی کامل باید طاقت نمونه شیار داده شده شارپی استاندارد فلز جوش در دمای ۲۹- درجه سلسیوس، حداقل ۲۷ ژول باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

اتصالات جوشی:م۱۰ ص۱۷۰، ۲۰۰

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با بندهای ۱۰-۳-۳-۱ و ۱۰-۳-۳-۲ صفحه ۲۰۰ مبحث دهم

۳۸-در طراحی اتصال شکل زیر جوش گوشه نشان داده شده فرض می شود تحت اثر چه نوع تنشی قرار می گیرد؟

۱) تنش کششی عمود برپاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ (قسمت اول) محور طولی جوش

۲) تنش کششی در مقطع موثر

۳) تنش برشی در مقطع موثر

۴) تنش کششی موازی با محور طولی جوش

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

جواب: گزینه ۱ صحیح است.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۰ طرح و اجرای ساختمان فولادی (تست ها تالیفی میباشد)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۰ مقررات ملی، طرح و اجرای ساختمان های فلزی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ (قسمت دوم)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید