پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

در ادامه بررسی های تست های آزمون اجرا عمران مهر ۹۹، در دو پست به بررسی تستهای مطرح شده از مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان طرح و اجرای ساختمان های فولادی در این آزمون می پردازیم.

در این پست ۴ سوال از ۹ تست مطرح شده از این مبحث مورد بررسی قرار میگیرد.

۳۹-با توجه به تعریف Ry که عبارت است از تنش تسلیم مورد انتظار به حداقل تنش تسلیم تعیین شده، نسبت Ry مقاطع قوطی ساخته شده با ورق به قوطی نورد شده چه مقدار می باشد؟

۱) ۰٫۹۲

۲) ۱٫۲

۳) ۰٫۹۶

۴) ۱٫۲۵

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ضریب Ry:م۱۰ ص۱۹۹

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۱۰-۳-۲-۳ و جدول ۱۰-۳-۲-۱ صفحه ۱۹۹ مبحث دهم

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹۰٫۹۲=(۱٫۲۵÷۱٫۱۵)

۴۰-نظر به اهمیت ناحیه حفاظت شده اعضا در تامین شکل پذیری مورد نیاز، کدام یک از جزئیات زیر در این ناحیه بلامانع است؟

۱) وصله مستقیم یا غیرمستقیم پیچی ورق های تشکیل دهنده عضو

۲) وصله مستقیم یا غیرمستقیم جوشی ورق های تشکیل دهنده عضو

۳) خال جوش کردن ورق های ذوزنقه ای تیرهای مختلط در صورت تامین الزامات اتصالات از پیش تایید شده

۴) جوش بست فلزی برای نگهداری لوله فاضلاب

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ناحیه حفاظت شده اعضا:م۱۰ ص۱۹۸

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۱۰-۳-۲-۲ صفحه ۱۹۹ مبحث دهم

بند ۱۰-۳-۲-۲ ناحیه حفاظت شده اعضا

۳- خال جوش کردن ورق های ذوزنقه ای تیرهای مختلط و نیز جوش برشگیرهای از نوع گل میخ در تیرهای مختلط در ناحیه حفاظت شده در صورت تامین الزامات بخش ۱۰-۳-۱۳ (اتصالات گیردار از پیش تایید شده ص۲۴۱) مجاز است.

تست های مبحث ۱۰ آزمون نظام مهندسی عمران اجرا مهر ۹۹

۴۱-در اتصالات مفصلی با نبشی جان که انعطاف پذیری اتصال بهمقدار زیادی تابع انعطاف پذیری بال برجسته نبشی ها می باشد محدوده قابل قبول طول برگشت جوش گوشه (L) طبق شکل روبرو کدام یک از گزینه های زیر است؟

۱) ۱۶mm≤L≤۳۲mmپاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

۲) ۲۰mm≤L≤۵۰mm

۳) ۱۰mm≤L≤۳۰mm

۴) ۱۲mm≤L≤۱۴mm

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

جوش های گوشه:م۱۰ ص۱۴۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با مورد (۹) بخش(ب) بند ۱۰-۲-۹-۲-۲ صفحه ۱۹۹ مبحث دهم

بند ۱۰-۲-۹-۲-۲ جوش های گوشه

ب)محدودیت ها:

کلیه جوش های گوشه که در لبه کناری یا ضلع انتهایی عضو انجام می شوذ، باید در انتهای ضلع و بر روی ضلع برگشت داده شود که به آن قلاب می گویند. حداقل طول قلاب ۲ برابر بعد جوش می باشد.

در اتصالات مفصلی با نبشی های جان، که انعطاف پذیری اتصال به مقدار زیادی تابع انعطاف پذیری بال برجسته نبشی ها می باشد، برگشت در انتهای جوش گوشه نباید از ۴ برابر بعد جوش و نیز نصف پهنای بال نبشی بیشتر باشد.

حداقل طول برگشت

۲a=2×۸=۱۶mm

حداکثر طول برگشت

۳۲میلیمتر=((۵۰=۱۰۰×۰٫۵),min(4a=4×۸=۳۲mm

۴۲-در ارتباط با جوشکاری بیش از مقدار نشان داده شده در نقشه، اتصالات جوشی، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) اگر بیش از ۳ میلیمتر نباشد مجاز است

۲) همواره مجاز نیست

۳) در صورت وقوع جوش اضافه باید برداشته شود.

۴) اگر مهندس طراح و ناظر تایید کنند مجاز است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

اتصال با جوش:م۱۰ ص۲۶۰

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با مورد (ث) بند ۱۰-۴-۴-۴ صفحه ۲۶۱ مبحث دهم

مورد (ث) جوشکاری نباید بیش از آنچه در نقشه ذکر شده انجام شود، مگر با تایید مهندس ناظر و طراح

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۰ طرح و اجرای ساختمان فولادی (تست ها تالیفی میباشد)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۰ مقررات ملی، طرح و اجرای ساختمان های فلزی

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون رشته معماری (اجرا) مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهرماه ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون صلاحیت نظارت معماری مهر ۹۸

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید