پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ (قسمت دوم)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ (قسمت دوم)

در پست قبلی “پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹” به بررسی ۴ تست از ۹ تست مطرح شده از ویرایش سال ۹۲ مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ پرداخته شد در این نوشتار به بررسی ۵ تست باقیمانده می پردازیم که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۴۳-در چه حالت می توان از روش گرم کردن در راست نمودن تیرورق های ساخته شده از فولاد پر مقاومت استفاده نمود؟

۱) تایید مهندس ناظر و با حداکثر دمای موضع گرم شده برابر با ۶۵۰ درجه سلسیوس

۲) تایید مهندس ناظر و با حداکثر دمای موضع گرم شده برابر با ۵۶۵ درجه سلسیوس

۳) تایید مهندس مجری و با حداکثر دمای موضع گرم شده برابر با ۶۵۰ درجه سلسیوس

۴) تایید مهندس مجری و با حداکثر دمای موضع گرم شده برابر با ۵۶۵ درجه سلسیوس

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

بریدن و سوراخ کردن:م۱۰ ص۲۵۹

دمای موضع گرم شده:م۱۰ ص۲۶۰

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با بند ۱۰-۴-۴-۲ صفحه ۲۵۹ و ۲۶۰ مبحث دهم

بند ۱۰-۴-۴-۲ بریدن و سوراخ کردن

به کارگیری روش های گرم کردن موضعی و یا تغییر شکل مکانیکی برای ایجاد انحنا یا راست کردن قطعات با تایید مهندس ناظر مجاز می باشد، ولی دمای موضع گرم شده نباید از ۶۵۰ درجه سلسیوس برای فولاد معمولی و ۵۶۵ درجه سلسیوس برای فولاد پرمقاومت و آلیاژی بیشتر شود.

۴۴-در اتصال از نوع BFP در شکل نمونه ای از آن نشان داده شده است در مرحله اولیه پیچ های ورق بال تا حد سفتی کامل محکم شده اند برای پیش تنیده کردن آنها کدام عبارت صحیح است؟

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ (قسمت دوم)

۱) باید ابتدا اولین ردیف پیچ های نزدیک به ستون پیش تنیده شده و به طرف مرکز تیر پیچ های دیگر را به ترتیب پیش تنیده کرد.

۲) باید ابتدا پیچ های دورتر از ستون پیش تنیده شوند و سپس پیچ ها را به سمت ستون پیش تنیده کرد.

۳) باید ابتدا پیچ های وسط را پیش تنیده کرد و سپس به سمت ستون رفته و بعد از آن پیچ های طرف دیگر را پیش تنیده کرد.

۴) به صورت زیگزاگ از هر سمتی که آسان تر است می توان پیچ ها را پیش تنیده کرد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

بستن و محکم کردن پیچ:م۱۰ ص۲۶۴

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۱۰-۴-۴-۶-۲ صفحه ۲۶۴ مبحث دهم

بند ۱۰-۴-۴-۶-۲

در هر یک از مراحل محکم کردن پیچ ها باید از قسمیت که اتصال صلب تر است و صفحات تغییر شکل کمتری م یدهند شروع به بستن پیچ ها کرد.

۴۵-در نظر است یک ستون باربر لرزه ای با مقطع IPB600 به یک ستون باربر لرزه ای با مقطع IPB300 از طریق ورق هایی مطابق شکل زیر وصله شود. حداقل مقدار قابل قبول h بر حسب میلیمتر به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ (ستون های بالا و پایین هم محور فرض شوند)

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ (قسمت دوم)

۱) ۵۰۰

۲) ۱۰۰۰

۳) ۹۰۰

۴) ۶۰۰

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

وصله ستون در محل تغییر ابعاد ستون:م۱۰ ص۱۷۲

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با شکل ۱۰-۲-۹-۱۳ صفحه ۱۷۲ مبحث دهم

میلیمتر۱۵۰=۲÷(۳۰۰-۶۰۰)

(b)÷(۱۵۰)=(۱÷۶)

میلیمتر۹۰۰=b

۴۶-در اتصال گیردار از پیش تایید شده جوشی تیر به ستون به کمک ورق های روسری و زیرسری کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟ 

۱) اتصال ورق جان به جبن تیر باید از نوع جوش گوشه باشد.

۲) اتصال ورق روسری به بال ستون همواره باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد.

۳) اتصال ورق جان به بال ستون می تواند با جوش گوشه باشد.

۴) اتصال ورق تکی جان به بال ستون همواره باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

اتصال گیردار پیچی:م۱۰ ص۲۵۰

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با مورد (۸) بند ۱۰-۳-۱۳-۴ صفحه ۲۵۱ مبحث دهم

مورد (۸) بند ۱۰-۳-۱۳-۴

اتصال ورق تکی جان به بال ستون باید از نوع نفوذی با نفوذ کامل یا جوش گوشه دو طرفه باشد.

۴۷-در نظر است برای ستون های یک ساختمان از نوع قاب خمشی متوسط از ستون های H شکل ساخته شده از ورق استفاده شود. در خصوص ساخت این ستون کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟ 

۱) در محل اتصال تیر به ستون به فاصله ای شامل عمق تیر به علاوه ۳۰۰ میلیمتر بالا و پایین بال تیر، اتصال جان به بال های مقطع ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل همراه جوش گوشه تقویتی در هر دوطرف جان باشد ولی در سایر قسمت ها می تواند از نوع جوش شیاری با نفوذ ناقص باشد.

۲) اتصال بال به جان باید در سرتاسر طول ستون از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد.

۳) اتصال بال به جان می تواند در سرتاسر طول ستون از نوع جوش گوشه دو طرفه باشد.

۴) در محل اتصال تیر به ستون به فاصله ای شامل عمق تیر به علاوه عمق مقطع ستون بالا و پایین بال تیر، اتصال جان به بال های مقطع ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل یا ناقص باشد ولی در سایر قسمت ها از نوع جوش گوشه دو طرفه باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

اتصالات گیردار از پیش تایید شده:م۱۰ ص۲۴۱

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با مورد (۶) بند ۱۰-۳-۱۳-۱ صفحه ۲۴۲ مبحث دهم

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۰ طرح و اجرای ساختمان فولادی (تست ها تالیفی میباشد)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۰ مقررات ملی، طرح و اجرای ساختمان های فلزی

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون رشته معماری (اجرا) مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهرماه ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

دانلود دفترچه سوالات آزمون ورود به حرفه مهر ۹۹ (نظام مهندسی – نظام کاردانی – معماران تجربی)

دیدگاهتان را بنویسید