پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی از منابع آزمون صلاحیت های (محاسبات، نظارت، اجرا، ارزیابی طرح و اجرای بهسازی، طرح و اجرای گود پی و سازه نگهبان) رشته عمران و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث دهم ویرایش سال ۹۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸ می پردازیم. در این آزمون ۳ تست از مبحث دهم مطرح شده است که آنها شرح ذیل می باشد.

۲۹-براساس شکل زیر در مورد اجرای ورق انتهایی در ستون فولادی (روی صفحه) با مقاطع ساخته شده (دو نیمرخ ناودانی و بست های موازی) در محل اتصال به پی، کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

۱) در صورت نیاز به استفاده از ورق انتهایی ارتفاع آن بستگی به فاصله نیمرخ ها از هم ندارد.

۲) اگر ارتفاع ورق انتهایی ۱۲ سانتی متر در نظر گرفته شود، الزامات حداقل ارتفاع رعایت شده است.

۳) در تمامی موارد که اتصال به صفحه ستون با نبشی و به صورت مقصلی باشد نیاز به ورق انتهایی نیست.

۴) اگر ارتفاع ورق انتهای ۲۱/۵ سانتی متر در نظر گرفته شود الزامات حداقل ارتفاع رعایت شده است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

بست موازی:م۱۰ ص۴۰،۵۸

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با شکل ۱۰-۲-۲-۴ صفحه ۵۸ مبحث دهم

۴۸-در نصب و اجرای ساختمان فولادی، برای آماده سازی و رنگ آمیزی سطوح آلومینیومی آماده سازی نشده و یا آهن گالوانیزه چگونه عمل می کند؟

۱) با توجه به وجود سطح صاف، روی این دسته از فلزات، مستقیما نسبت به رنگ آمیزی اقدام می شود.

۲) ابتدا عملیات آماده سازی با استفاده از مواد ساینده انجام شده پس از آن رنگ آمیزی انجام می شود.

۳) ابتدا نسبت به آماده سازی با مواد ساینده اقدام سپس بلافاصله سطح را با آستری مناسب پوشش داده و رنگ آمیزی کرد.

۴) ابتدا باید سطح را با یک حلال قوی کاملا چربی زدایی کرد. سپس یک لایه واش پرایمر بر روی سطوح اعمال نموده و آنگاه سیستم رنگ ارائه شده را بر روی آن انجام داد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

آماده سازی سطوح:م۱۰ ص۲۶۸

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با مورد (پ) بند۱۰-۴-۵-۲ صفحه ۲۶۹ مبحث دهم

مورد (پ) بند ۱۰-۴-۵-۲

سطوح آلومینیومی آماده سازی نشده و یا سایر فلزات سبک و آهن گالوانیزه شده، سطوح مشکلی برای رنگ آمیزی می باشند، زیرا چسبندگی لایه پرایمر به سطوح فوق بسیار کم می باشد. در این شرایط ابتدا باید سطح را با یک حلال قوی کاملا چربی زدایی کرد. سپس یک لایه واش پرایمر بر روی سطح اعمال نموده و آنگاه سیستم رنگ ارایه شده را بر روی آن اعمال نمود.

پاسخنامه تشریحی سوالات مبحث دهم مقرراتی میلی ساختمان در آزمون عمران اجرا مهر ۹۹

۴۹-برای اجرای یک اسکلت فولادی ۸۹ شاخه ۱۲ متری تیر آهن IPE180 به محل ساخت اسکلت ارسال شده است ولی ناظر از مشخصات تیرآهن های یاد شده اطمینان ندارد. در این صورت ناظر می تواند برای انجام آزمایش های مورد نیاز چند نمونه اتفاقی انتخاب و تقاضا نماید؟(وزن هر متر طول تیر آهن ۱۸/۸ کیلوگرم می باشد)

۱) ۶ نمونه

۲) ۱ نمونه

۳) ۳ نمونه

۴) ۱۲ نمونه

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نمونه اتفاقی:م۱۰ ص۲۵۸

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۱۰-۴-۳  صفحه ۲۵۸ مبحث دهم

هرگاه ناظر از مشخصات فولادهای وارد شده به کارخانه اطمینان نداشته باشد می تواند از هر ۱۰ تن نیمرخ فولادی مشابه به تعداد ۳ نمونه اتفاقی انتخاب نمایند.

کیلوگرم۲۰۰۷۸=۱۸/۸×۱۲×۸۹

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۰ طرح و اجرای ساختمان فولادی (تست ها تالیفی میباشد)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۱۰ مقررات ملی، طرح و اجرای ساختمان های فلزی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ (قسمت دوم)

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون صلاحیت نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهرماه ۹۹

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید