مهمترین تغییرات مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان در ویرایش 92

مهمترین تغییرات مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان در ویرایش 92

به گزارش کلید واژه ویرایش 92 مبحث 15 مقررات ملی ساختمان نصبت به 87 تغییرات زیادی داشته که در زیر به آن میپردازیم

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان برای اولین بار با عنوان آسانسورها و پله های برقی در سال 1380 تدوین گردید . این مبحث در سال 1387برای بار اول  موردبازنگری قرار گرفت .  مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان در سال 1392 نیز برای بار دوم مورد بازنگری قرار گرفت . در ادامه  مهمترین تغییرا ت مبحث پانزدهم در ویرایش سال 92 مورد بررسی قرار می گیرد .

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان بنام آسانسورها و پلکان برقی یکی از مهمترین مباحث مقررات ملی است که در آزمون ورود به حرفه جزء منابع آزمون در رشته های تاسیسات برقی ساختمان ، تاسیسات مکانیکی ساختمان ،  همچنین در رشته های معماری نظارت ، معماری طراحی و معماری اجرا می باشد و جایگزین ویرایش قبلی آن بنام آسانسورها و پله های برقی شده است .

ویرایش قبلی مبحث 15 با هدف رفع ابهامات و بروز رسانی ضوابط مطابق با استاندارد های معتبر بین المللی در سال 92 مورد بازنگری قرار گرفته است .

مهمترین تغییرات مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان درویرایش جدید سال  92 توسط کمیته تخصصی مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان  بشرح ذیل  است :

بازبینی ساختار کلی مبحث و بهبود آن شامل حذف مطالب با جنبه آموزشی و غیر ضابطه ای ، ادغام مطالب مربوط به پلکان برقی با پیادرو متحرک و رفع اشکالات ویرایش مبحث

ساده سازی مفاهیم و ضوابط متن مبحث تا حد امکان

گسترش حوزه کاربرد  و ساده سازی ضوابط و مقررات

تکمیل بخش مربوط به آزمایش و تحویل گیری آسانسور و پلکان برقی

تکمیل بخش مربوط به آسانسورهای هیدرولیکی

هماهنگ سازی ضوابط و مقررات این بخش با سایر مباحث مقررات ملی ساختمان

خارج نمودن مباحث از حالت توصیه ای به حالت ضابطه ای

کاهش حداکثر ارتفاع مجاز برای احداث ساختمان فاقد آسانسور

تعیین متولی پاسخگو در صورت بروز هر گونه مشکل یا حادثه در هر یک از مراحل طراحی ، اجرا و بهره برداری  از آسانسور جهت جلوگیری از بروز هر گونه منازعه در صورت بروز حادثه

تطابق و بروز رسانی مطالب و ضوابط مبحث با آخرین ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران و استاندارد های معتبر بین المللی

تدوین و تکمیل الزامات مدارک فنی آسانسور و پلکان برقی شامل دستورالعمل ایمنی ، دستورالعمل بهره برداری ، گواهی های بازرسی ، تائیدیه های فنی ،نقشه های اجرایی،پلاک و مشخصات سازنده و الزام تحویل آن به مسولین ساختمان

بازنگری ، اصلاح و تدقیق  تصاویر ، نمودارها و جداول

دریافت ، ارزیابی و اعمال نظرات و ابهامات رسیده به دفتر مقررات ملی ساختمان از طرف کارشناسان و متخصصین صنعت ساختمان و آسانسور از زمان انتشار نسخه اولیه مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

فهرست مطالب ویرایش سال 92 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان :

15-1 کلیات

15-1-1 حدود و دامنه کاربرد

15-1-2 تعاریف

15-2 آسانسورها

15-2-1 الزامات اولیه انتخاب آسانسور

15-2-2 طراحی و آماده سازی محل آسانسور و اجزاء آن

15-2-3 ویزگی های آسانسورهای افراد ناتوان جسمی

15-2-4 ویژگی های آسانسورهای هیدرولیک

15-2-5 الزامات اسانسورهای حمل خودرو

15-2-6 آزمایش و تحویل گیری

15-2-7 حفاظت در مقابل آتش

15-2-8 برق اضطراری

15-3 پلکان برقی و پیاده رو متحرک

15-3-1 الزامات اولیه طراحی

15-3-2 ویژگی های سازه ونحوه  انتخاب  پلکان برقی و پیاده رو متحرک

15-3-3 تاثیرات پلکان برقی و پیاده رو متحرک بر سازه ساختمان

15-3-4 مشخصات فنی پلکان برقی و پیاده رو متحرک

15-3-5  حفاظت های فنی و ایمنی

15-3-6   حفاظت در مقابل آتش

15-3-7 تحویل گیری و نگهداری

پیوست یک : اطلاعات و مدارک فنی آسانسور ، پلکان برقی و پیاده رو متحرک

پیوست دو :جدول های ابعادی آسانسور

پیوست سه : نقشه ها وئ اطلاعات تکمیلی

پیوست چهار: واژه نامه انگلیسی به فارسی

در ویرایش جدید این مبحث از گرافهای انتهای کتاب برای انتخاب نوع و ظرفیت و سرعت آسانسور هم خبری نیست .

همانگونه که ملاحظه می فرمایید ویرایش سال 92 با نسخه قبلی مبحث پانزدهم تغییرات چشمگیری داشته و لزوم استفاده از ویرایش جدید این مبحث برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی خرداد 93 کاملا نمایان است .

به داوطلبان گرامی اکیدا توصیه می شود ضمن تهیه این کتاب نسبت به آماده سازی خود برای آزمون آبان 93 طبق ویرایش جدید اقدام نمایند و در صورتی که نسخه قبلی این کتاب را در اختیار دارند در جریان باشند که نسخه قبلی منسوخ و ویرایش جدید سال 92 جاری است و سوالات از این ویرایش طرح خواهد شد .

کلید واژه منابع آزمون نظام مهندسی آبان 93 تمام رشته ها

مهمترین تغییرات مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان در ویرایش 92

دیدگاهتان را بنویسید