دستور معاون وزیر در مورد عدم تایید استحکام بنای ساختمان احداث شده بدون پروانه ساختمانی

دستور معاون وزیر در مورد عدم تایید استحکام بنای ساختمان احداث شده بدون پروانه ساختمانی

به گزارش کلید واژه طبق دستور جناب آقای حامد مظاهریان معاونت امور مسکن  و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مهندسین ناظر باید از قبول تایید استحکام بنای ساختمان احداث شده بدون پروانه ساختمانی اجتناب کنند ، این دستور کی طی نامه ای به مهندس رجبی  رئیس سازمان نظام مهندسی استان(شورای مرکزی) و ایشان هم به کلیه سازمان های استان ابلاغ کردند دیگر مهندسین ناظر حق تایید استحکام بنا را ندارند

رونوشت این ابلاغیه ها را در پایین مشاهده کنید

دستور معاون وزیر در مورد عدم تایید استحکام بنای ساختمان احداث شده بدون پروانه ساختمانی دستور معاون وزیر در مورد عدم تایید استحکام بنای ساختمان احداث شده بدون پروانه ساختمانیدستور معاون وزیر در مورد عدم تایید استحکام بنای ساختمان احداث شده بدون پروانه ساختمانی

دیدگاهتان را بنویسید