پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مرداد ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مرداد ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مرداد ۱۴۰۰

ویرایش سال ۹۲ مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» حداقل الزامات و ضوابط برای نگهداری، تامین ایمنی، بهداشت و آسایش ساکنان ساختمان را در طول عمر مفید آن تعیین می نماید.

از مبحث۲۲ مقررات ملی ساختمان، ۱ سوال در آزمون نظارت عمران مرداد ۱۴۰۰ مطرح گردیده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۸-در هنگام نگهداری از ساختمان در مورد افزایش،، تغییر، یا جابجایی دیواره های داخلی غیرباربر کدام عبارت صحیح است؟

۱) اگر دیوارهای داخلی از نوع آجر فشاری به ضخامت حداکثر ۱۰۰ میلیمتر باشند. (بدون منظور نمودن اندودکاری) می توان بدون اخذ تایید به تغییر یا جابجایی آنها اقدام نمود.

۲) مجاز نیست مگر اینکه مطابق مقررات ملی ساختمان بوده و به تایید مهندس طراح و محاسب برسد.

۳) برداشتن تیغه ها با ایجاد بازشو در آنها جهت ارتباط دو فضای مجزا بلامانع است.

۴) به طور کلی مجاز نیست.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

دیواره های داخلی:م۲۲ ص۲۶

جواب: گزینه۲ صحیح است. با توجه به بند ۲۲-۳-۶-۲ صفحه ۲۶ مبحث بیست و دوم

بند ۲۲-۳-۶-۲: هرگونه تغییر یا جابجایی دیواره های داخلی در صورت مطابقت با مقررات ملی ساختمان و تایید مهندس طراح و محاسب و کنترل محاسبات مجاز می باشد.

دواطبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند: 

نمونه سوالات (تست های تالیفی) مبحث ۲۲ (بیست و دوم) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث ۲۲ (الناز قائمی S36-18)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۲ در آزمون عمران نظارت مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مرداد ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید