پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان تاسیسات بهداشتی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا) رشته عمران و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد و طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات مکانیکی می باشد.

۳۹-در تصویر ابعاد فضای بهداشتی بدون در نظر گرفتن نازک کاری دیوارها (کاشی+ دوغاب سیمان) ترسیم شده است. آیا به ترتیب فضای دوش و محل قرار گیری کف شوی این سرویس بهداشتی مناسب هستند؟پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

۱)خیر- خیر

۲) خیر- بلی

۳) بلی- خیر

۴) بلی- بلی

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

دوش:م۱۶ ص۳۳،۳۴

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۱۶-۲-۵-۵ صفحه ۳۳ و بند ۱۶-۲-۵-۹ صفحه ۳۶ مبحث شانزدهم

۴۱-در یک مجموعه سرویس های بهداشتی شامل ۶ عدد توالت تخت شرقی، حداقل تعداد لوله های افقی فاضلاب و اندازه قطر نامی آنها چند میلیمتر است؟

۱)۲ لوله- ۱۲۵ میلیمتر

۲) ۱ لوله- ۱۵۰ میلیمتر

۳) ۲ لوله- ۱۰۰ میلیمتر

۴) ۱ لوله- ۱۰۰ میلیمتر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

لوله افقی فاضلاب:م۱۶ ص۸۷، ۸۹،۱۰۰،۱۰۹

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با مورد (۵ و ۶) بند ۱۶-۴-۲-۵ صفحه ۸۷ مبحث شانزدهم

مورد ۵ بند ۱۶-۴-۲-۵ حداکثر قطر نامی شاخه افقی فاضلاب نباید از ۱۰۰ میلیمتر باشد.

مورد ۶ بند ۱۶-۴-۲-۵ به هر شاخه افقی فاضلاب نباید بیش از ۵ توالت عمومی یا ۸ توالت خصوصی متصل شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۶ شانزدهم – تاسیسات بهداشتی ساختمان (این تست ها تالیفی میباشد)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان از سوالات تالیفی تاسیسات بهداشتی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

بررسی الزامات و ضوابط لوله کشی آب باران در ساختمان ها بر اساس مبحث ۱۶

دیدگاهتان را بنویسید